Plzeňské sympozia

Milena Secká

Anna Homová-Nováková-Fingerhutová

104–109, resumé s. 108–109
Život této ženy (1788-1873), odehrávající se v době velikých společenských a hospodářských proměn, by vydal na román. Nemajetné děvče se vlastním úsilím, cílevědomostí, pracovitostí a přirozenou inteligencí stalo jednou z nejbohatších žen v Praze, majitelkou domů „U Černého orla“ na Poříčí a „U Halánků“ na Betlémském náměstí, kde byl pivovar a palírna, i vlastnicí „ Černého pivovaru“ na Karlově náměstí, který koupila pro svého syna. Jakkoli byla přísná vůči sobě i své rodině, pro ostatní měla vždy otevřené srdce a pro svou dobročinnost byla nejen Pražany nazývána „Matkou od Halánků“. Byla známou filantropkou a mecenáškou chudých, jimž za svého života rozdala „tisíce zlatých“. I ve své závěti pamatovala nejen na své blízké. Z jejího odkazu postavil její mladší syn Vojtěch České průmyslové (dnes Náprstkovo) muzeum, jež mělo uspokojovat duchovní potřeby. Anna Fingerhutová byla pro svého syna i vzorem emancipované ženy, toužící po vzdělání, schopné, se vlastními vlohami a talentem prosadit ve společnosti a stát se rovnoprávnou partnerkou mužů. Vojta matčinými penězi podporoval ženy v jejich boji za rovnoprávnost, inicioval vznik Amerického klubu dam, pomáhal zakládat školy pro ženy a instituce, sloužící ženám. V osvícenství spatřoval lék proti duchovní a hmotné zaostalosti Čech. Právě jeho Muzeum, vybavené obsažnou knihovnou, mělo skýtat poučení širokým vrstvám. Dědictví po matce umožnilo realizaci těchto plánů a připomíná tak ještě dnes jméno ženy, která myslela víc na druhé, nežli na sebe.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist