Bohumil Jiroušek

Studia Karla Stloukala ve Vídni a Římě (v korespondenci Jaroslavu Gollovi)

210–215, resumé s. 215
Příspěvek se věnuje závěrečné fázi studií historika Karla Stloukala. Po studiu na pražské filosofické fakultě pobýval ve školním roce 1912/1913 na vídeňském Institutu pro rakouský dějezpyt, kde ho ovšem výuka hlavních oborů (diplomatika, paleografie apod.) neuspokojovala a zajímalo ho především studium dějin umění. Následně odešel na další školní rok do Říma, kde se věnoval práci na čtvrtém svazku edice Monumenta Vaticana. Tyto dva roky ze života Karla Stloukala příspěvek ovšem nahlíží v širší perspektivě zahraničních (či vídeňských) studijních pobytů dalších českých mladých historiků na přelomu 19. a 20. století. Konstatuje, že shodně vnímali pobyt na zahraničních univerzitách především jako snadnější možnost k přístupu k zahraničním pramenům a literatuře, případně jako otázku budoucích kontaktů. Samotná výuka na cizích univerzitách nebyla - s výjimkou dějin umění, jež byly v Praze v dané době v hluboké krizi - hodnocena jako inspirativnější či přínosnější než výuka domácí a často také nebyla místa zahraničního pobytu volena s ohledem na proslulost učitele. Velkou roli ve vzdělání na zahraniční univerzitě však hrála možnost konfrontovat se s cizím prostředím, poznávat “svět”, a studovat cizí jazyky, či mnohdy spíše prohlubovat jejich znalosti.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6