Helena Lorenzová

Bolzano a jeho žáci (zejména Robert Zimmermann)

32-38, resumé s. 37-38
Bernard Bolzano během svého patnáctiletého působení na pražské univerzitě (1805-1820) ovlivnil více než 5000 studentů. Z některých se stali význační vědci (např. Jan Evangelista Purkyně, Karl Rokitanský, zakladatel patologické anatomie ve Vídni a další), většina se však věnovala praktickým povoláním. Působili jako úředníci, právníci, advokáti, lékaři, středoškolští a vysokoškolští učitelé, faráři a vyšší církevní hodnostáři atd. Na sklonku svého života se soukromě věnoval vzdělávání velmi nadaného syna svého žáka a posléze rodinného přítele Jana Augusta Zimmermanna Roberta. Doufal, že se Robert Zimmermann stane jeho následovníkem a dědicem jeho vědeckého odkazu. Zimmermannova snaha navázat na Bolzanovo učení se setkala s odporem rakouské vlády. Proto se nadále věnoval estetice, která nebyla považována za tak nebezpečnou jako filosofie. V současné době je považován za jednoho ze zakladatelů formalismu. Na vídeňské univerzitě, kde působil v letech 1861-1895, učil mimo jiných i T.G. Masaryka, který na něho vděčně vzpomínal. Snad lze říci, že duch Bolzanova učení pronikl prostřednictvím jeho přímých i nepřímých žáků hluboko do dvacátého století.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha