Michaela Freemanová

Varhanická škola v Praze a Brně 1830–1889/1890 a 1882–1919

410–418, resumé s. 418
V prvních desetiletích 19. století byly v Praze založeny tři významné hudební instituce - Tonkünstler Wittwen-und-Waisen Societät (Jednota umělců hudebních), konzervatoř a varhanická škola. Tonkünstler Wittwen-und-Waisen Societät vznikla roku 1803, pražská konzervatoř byla otevřena roku 1811, varhanická škola v roce 1830. Na rozdíl od konzervatoře a soukromých hudebních ústavů, které svou činnost na veřejnosti prezentovaly i pořádáním koncertů, byla varhanická škola orientována především na praktickou přípravu budoucích varhaníků a ředitelů kůru. Zakladatelem školy byl Verein der Kunstfreunde für Kirchenmusik in Böhmen, pečující o povznesení zesvětštělé chrámové hudby; prvním ředitelem se stal kapelník pražské katedrály Jan August Vitásek (1770-1839). Archiválie, týkající se provozu ústavu dokládají, že se výuka v prvních letech existence školy opírala především o díla skladatelů a hudebních teoretiků 18. a počátku 19. století; ve druhé polovině 19. století patřila pražská varhanická škola k předním podporovatelům cecilianismu. Ve školním roce 1889-1890 splynula varhanická škola s pražskou konzervatoří; v Brně navázal roku 1882 na tradici zaniklého ústavu založením varhanické školy Leoš Janáček; brněnská varhanická škola splynula ve školním roce 1919-1920 s nově založenou konzervatoří.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha