Luboš Merhaut

Vlasť, Neruda a prostor veřejný (rozlehlá polemika ve zkratce)

250–274, resumé s. 274
Nedlouho po smrti Jana Nerudy, na konci roku 1892 a především v první polovině roku 1893 prostoupila český veřejný prostor polemická výměna, kterou iniciovala ideologicky vedená kritika jeho fejetonů v klerikálním měsíčníku Vlasť, která se zapsala do paměti hlavně kolektivním vystoupením četných českých spisovatelů (spolku Máj) na obranu Nerudova díla, která znovu otevírala i otázku „svobody v umění“. Rozsáhlá polemika se postupně proměňovala od typu sporu o význam výrazné umělecké osobnosti k široké a rozbíhavé diskusi na pomezí propagandy i aféry, zahrnující koexistenci a konfrontaci různorodých společenských činitelů, idejí a praktických činů (především otázku působení katolické církve i její vnitřní proměny). Provázela proces otevírání společnosti a posilování možností rozvoje vzdělání a rozšíření témat a způsobů všem dostupné osvěty. Diskuse a polemiky v 90. letech 19. století na druhou stranu tento proces (byť implicitně) prohlubovaly, i když se skutečně nebo jen zdánlivě týkaly dílčích otázek. Přímo nebo v ohlasech se totiž staly takříkajíc věcí veřejného zájmu. Jde o polemiku jako jeden z konceptů pořádání veřejného prostoru, jež zároveň zjevuje složitost a rozvrstvenost dobové situace, v níž již žilo myšlení moderní.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha