Kateřina Bláhová

Vzdělání a osvěta v českém 19. století

7-10, resumé s. 10
Úvodní příspěvek otevírá problematiku publikace. Citát „V práci a vědění je naše spasení“ v titulu knihy je mottem Riegerova Slovníku naučného, jenž vedle poskytnutí summy nejnovějších poznatků soudobé vědy měl za cíl – podobně jako další vědecké projekty (mj. Časopis Českého muzea) – současně kultivovat český jazyk a literaturu. Soudobé národnostní emancipační hnutí bylo založeno na jazykové a kulturní rovině. Dlouhé 19. století (1780–1914) přineslo obrat v hierarchii hodnot i v sociální stratifikaci. V českém prostředí, jež prakticky postrádalo českou šlechtickou reprezentaci, se vzdělání stalo cestou k vytvoření národní elity. Otázka české školy byla problémem politickým. Specifickým národotvorným elementem české společnosti 19. století se proto stala kultura jako souhrn materiálních i duchovních hodnot. Definitivní zlom lze sledovat až v 80. letech, kdy došlo ke vzniku české univerzity a došlo postupně i k emancipaci vědy od národních zájmů. Osvětové a vzdělávací snahy se však nadále rozšiřovaly, zůstávaly náplní společenských periodik, byly zakládány speciální ediční řady populárních prací, konaly se veřejné přednášky atd. Z těchto procesů je zřejmé, že vzdělání a osvěta jsou pro 19. století určujícími fenomény.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6