Ludmila Hlaváčková

Proměny speciálního školství – pražské lékařské fakulty v 19. století

401–409, resumé s. 409
Sdělení podává přehled studijních řádů na pražské lékařské fakultě od roku 1786 do roku 1903. Upozorňuje na výraznou snahu sblížit v letech 1786-1848 výuku budoucích lékařů a ranlékařů . Vedle reforem prováděných centrálními úřady upozorňuje na iniciativu pracovníků pražské lékařské fakulty, kteří od počátku 40. let 19. století přispívali mimořádnými přednáškami k specializaci a diferenciaci lékařských oborů a dosáhli v této oblasti řadu priorit nejen v rámci monarchie. Zvláštní pozornost věnuje biologii, z které museli medici až do roku 1924 skládat zkoušky nikoliv na lékařské fakultě (do roku 1920 na filozofické, poté na přírodovědecké) ačkoliv Vladislav Růžička ji přednášel na této fakultě od školního roku 19O7/8 a v roce 1911 zde založil i první biologický ústav. Na německé lékařské fakultě byla situace ještě horší, biologie se tam téměř nepřednášela a ústav zde ani v meziválečném období nevznikl.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha