Sborník 2004
Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2005, 479 stran, čb. a bar. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 80-85778-43-2 Publikace byla vydána za finanční podpory Akademie věd České republiky. K vydání připravili Kateřina Bláhová a Václav Petrbok.

seznam vyobrazení

**Jan Hozák, Technický pokrok v 19. století**
s. 61 1. Přádelna bavlny firmy Johann Liebig u Železného Brodu, snímek neznámého fotografa z konce 80. let 19. století. Národní technické muzeum Praha.
s. 62 2. Břidlicový důl a závod na výrobu vitriolového kamene v Hromnicích na Plzeňsku, podniky J. D. Starcka, foto Otto Bielfeldt, 1872. Národní technické muzeum Praha.
s. 63 3. Závod na výrobu barev v Břasích, podniky J. D. Starcka, foto Otto Bielfeldt, 1872. Národní technické muzeum Praha.
s. 64 4. Andreas Geiger, vídeňský Prátr roku 1942 – Opojení párou aneb Silnější vítězí, barevná litografie, nedatováno. Národní technické muzeum Praha.
s. 65 5. M. de Grammont, Zázrak mechaniky – Národní shromáždění vznášející se nad francouzskou krajinou – možnosti vzduchoplavby využité v politické praxi, karikatura z roku 1851. Národní technické muzeum Praha.
s. 66 6. Neznámý autor, Naši příští potomci, nedatováno, litografie, německé prostředí kolem roku 1851. Národní technické muzeum Praha.

**František Morkes, Tradice učitelů jako nositelů kultury**
s. 171 1. Neznámý autor, dobová kresba učitele – hudebníka. Archiv autora.

**Radim Vondráček, Bilderbuch a idea názornosti**
s. 218 1. Obrazová tabule (kolorovaný lept) z díla: Friedrich Justin Bertuch, Bilderbuch für Kinder I-II, Rumburk, 1806.
s. 219 2. Obrazová tabule (kolorovaný lept) z díla: Friedrich Justin Bertuch, Bilderbuch für Kinder I-II, Rumburk, 1806.

**Jarmila Klímová, Školní pomůcka 19.století**
s. 226 1. Karel Slavoj Amerling, Obrazy k názornému vyučování III. Tokárník.
s. 227 2. Karel Slavoj Amerling, Obrazy k názornému vyučování III. Květen c.

**Luboš Merhaut, Vlasť, Neruda a prostor veřejný (rozlehlá polemika ve zkratce)**
s. 251 Kdo seje utrejch, sklízí cajmrsk čili „Běda tomu, skrze koho pohoršení pochází.“ Šípy VI, 1892/1893, č. 7, 4. 2. 1893, s. /3/.
s. 253 2. Sbírka černých ptáků z pozůstalosti Nerudovy. Vycpal ing. Herrmann. Šípy VI, 1892/1893, č. 1, 24. 12. 1892, s. /3/.
s. 257 3. Jak se zbaviti vran? Šípy VI, 1892/1893, č. 13, 18. 3. 1893, s. /1/.

**Roman Prahl, Kvetoucí varyto**
s. 277 1. Legitimace Umělecké besedy s motivem čtyřlístku, 1867. LA PNP Praha, pracoviště Staré Hrady.
s. 279 2. Razítko s původním emblémem, užívané v polovině 90. let 19. století. LA PNP Praha, pracoviště Staré Hrady.
s. 280 3. Replika původní členské legitimace, používaná v 50. letech 20. století. LA PNP Praha, pracoviště Staré Hrady.
s. 280 4. Josef Mánes, Skica k praporu Hlaholu (1861-1862). NG Praha.
s. 281 5. Vzpomínkový list Shakespearovy slavnosti (detail), 1864, LA PNP Praha, pracoviště Staré Hrady.
s. 282 6.-8. Členské legitimace Umělecké besedy z let 1872-1884. LA PNP Praha, pracoviště Staré Hrady.

**Jitka Bajgarová – Josef Šebesta, Osvětová funkce vojenských hudeb v 19. století v českých zemích**
s. 297 1. Deník Bedřicha Smetany, šestý sešit, 1843, strana März. Muzeum Bedřicha Smetany (Národní muzeum – České muzeum hudby v Praze); srov. Olga Čechová – Jana Fojtíková, Bedřich Smetana I (inventář fondu), Národní muzeum v Praze – Muzeum české hudby, oddělení hudebního archivu, Praha 1984, sign. S 217/1058, s. 200.
s. 299 2. Program světové premiéry kantáty Antonína Dvořáka Svatební košile (28. a 29. března 1885). Archiv města Plzně, sign. 34b 1-7, inv. č. 33365, Plzeňský Hlahol, karton 394.
s. 301 3. Program koncertního provedení Stabat Mater Antonína Dvořáka (6. a 7.dubna 1884). Archiv města Plzně, sign. 34b 1-7, inv. č. 33365, Plzeňský Hlahol, karton 394.
s. 304 4. Hudba 35. pěšího pluku, kapelník Emil Kaiser, první sedící zprava pravděpodobně jeho nástupce Antonín Köhler, kolem roku 1890. Západočeské muzeum v Plzni, národopisné oddělení, negativ na skle 9 x 12 cm, sign. NMP 16474.
s. 305 5. Vojenské nedělní koncerty v Plzni před pomníkem Martina Kopeckého, kolem roku 1890. Západočeské muzeum v Plzni, národopisné oddělení, negativ na skle 9 x 12 cm, sign. NMP 17172.

**Arno Pařík, Synagoga nebo škola?**
s. 357 1. Synagoga se školou v přízemí v Lesné (asi 1780), kolem roku 1915. Archiv Židovského muzea v Praze.
s. 357 2. Židovská škola a synagoga v Miroticích (1763), kolem roku 1930. Archiv Židovského muzea v Praze.
s. 359 3. Synagoga se školou v Dešenicích (1866), kolem roku 1930. Archiv Židovského muzea v Praze.
s. 359 4. Synagoga se školou ve Štěnovicích (asi 1880), kolem roku 1930. Archiv Židovského muzea v Praze.

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha