Helena Klementová

Zpytatelé památek národních Jakub Malý a Wolfgang Adolf Gerle

203–209, resumé s. 209
Příspěvek nastiňuje dobový literární kontext, ve kterém fungovala česká folkloristika. V prvé řadě si všímá jejích metodologických problémů a dále konstatuje osvětové snahy, které některá díla české folkloristiky sledovala (zejména Národní české pohádky Jakuba Malého). Tyto tendence byly nejvýrazněji vyjádřeny v předmluvách, proto příspěvek stručně komparuje předmluvy k pohádkám Jakuba Malého a pražského Němce Wolfganga Adolfa Gerleho. Ukázalo se, že ve vlastních beletrizovaných textech tyto osvětové snahy realizovány nebyly. Zároveň je v příspěvku zmíněn způsob práce významných německých folkloristů bratří Grimmů a zejména jejich snahy pracovat s autentickým folklórním materiálem. V českém prostředí k publikacím autentických folkórních textů docházelo jen sporadicky (jednu z výjimek představuje Jan Rittersberk se svou sbírkou písní, která obsahovala erotické až obhroublé motivy). Příspěvek dále konstatuje výskyt těchto motivů u Gerleho a Malého, což však odporuje Macurově pohledu na fungování obrozenecké literatury.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6