Ludmila Sochorová

Z vandrovních let pražského sládka Ferdinanda Fingerhuta (listopad 1845 – srpen 1846)

365–374, resumé s. 374
Příspěvek je věnován vandru pražského sládka Ferdinanda Fingerhuta (1824-1887), staršího syna ze známého pivovaru „U Halánků“, který v letech 1845-1846 pracoval několik měsíců s pozdějším druhem Janem Šárym jako praktikant v Mnichově. Ve společnosti bohatých a sebevědomých pivovarníků – jistě také zásluhou svobodomyslných bavorských i českých umělců – se však z řemeslnického vandru obou sládků, absolventů pražské polytechniky, stávala i moderní obdoba někdejší kavalírské cesty. To ukázala objednávka portrétů, rozmluva mladého Fingerhuta s bavorským králem Ludvíkem I., návštěva přednášek v Heidelbergu či setkání s oblíbeným spisovatelem Zschokkem. Oba vlastenečtí pražští sládci se tak začínali přibližovat ambicióznímu typu evropského podnikatele 19.století : Jan Michal Šáry, který se zasloužil o založení a podporu české sladovnické školy v Praze, získal za své životní úsilí posléze šlechtický titul ; Ferdinand Fingerhut-Náprstek, mecenáš zejména českého divadla, se svou velkorysou nadací zasloužil v letech 1857-1941 rovněž o podporu mladých dramatiků a novodobé české Thálie.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6