Luboš Velek

Politické vzdělávání a idea vysoké školy politické v Čechách

117–138, resumé s. 137–138
Příspěvek se zabývá problémem odborného politického vzdělávání politiků v 19. století, který se zprvu týkal poslanců a žurnalistů, od počátku 20. století pak i dalších pracovníků politických stran. Toto rozšíření souviselo s obecným rozvojem politických stran, ke kterému přispělo zavedení všeobecného a rovného volebního práva (1907). V závislosti na těchto změnách se samy politické strany snažily zajistit praktickou i teoretickou přípravu svých členů a pracovníků na výkon politických úkolů a funkcí (formou kurzů a seminářů). Paralelně s tím se ale objevil mezi českým studentstvem požadavek zřízení vysoké školy politické univerzitního typu. Hlavním podporovatelem těchto snah byla pokroková (realistická) strana, která na půdě Národní rady české iniciovala proces založení podobné školy podle západoevropských vzorů. Finanční náročnost projektu tyto snahy ovšem od počátku omezovala pouze na podobu vzdělávacích večerních kurzů. Původně všenárodní projekt podporovaný většinou českých politických stran se však nepodařilo realizovat ani v této podobě. Mezi pokrokovou a mladočeskou stranou došlo při přípravách založení školy ke sporům, které vyvrcholily založením Českého vysokého učení pro vědy politické v Praze samotnými mladočechy bez součinnosti Národní rady i ostatních stran (1910/1911). Původní myšlenku se podařilo realizovat až v roce 1928.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6