Marie Macková

Školy řádu voršilek v čekých zemích ve druhé polovině 19. století

385–390, resumé s. 390
První školy zřizované řádem sv. Voršily se u nás objevily už po skončení třicetileté války. Jednalo se o první odborně vedené dívčí školy u nás. V průběhu doby se jejich počet zvyšoval v důsledku působení vnitřních i zahraničních faktorů. Výrazným vnitřních faktorem byly josefínské reformy, které řád voršilek nejen ponechaly, ale jeho řady se rozrostly o některé příslušnice jiných řeholí, jež byly v té době zrušeny. Ve druhé polovině 19. století vybudovaly další školy tohoto typu voršilky, které musely v důsledku politického kurzu odejít ze sjednoceného Německa. U nás nalezly buď přímou podporu svých aktivit nebo alespoň neutrální mlčení. Řád sv. Voršily poskytoval vzdělání základního typu, zřizoval měšťanky a různě dlouhé odborné kurzy, zaměřené především na získání praktických dovedností. Pokoušel se i o zřizování mateřských škol. Pravidelně při svých školách provozoval penzionáty. Ačkoliv jejich služby nebyly bezplatné, staly se především v určitých vrstvách vyhledávané. Podle zatím provedeného výzkumu byly tyto školy vedeny jako konfesní, ale s vysokou mírou tolerance vůči jiným vyznáním. Pro zpřesnění tohoto tématu je třeba dalšího základního výzkumu.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6