Lenka Kusáková

Výchova a vzdělávání v kontextu raněobrozenské publicistiky (1786–1830)

242–249, resumé s. 249
Autorka článku sleduje uplatnění výchovně-vzdělávací funkce v českojazyčných časopisech, beletristických přílohách novin, kalendářích a almanaších, které vycházely v letech 1786-1830 (cca 30 titulů). Konstatuje její těsné prolnutí s funkcí zábavnou, které se projevuje jak v podtitulech a programech jednotlivých periodik, tak v jejich obsahu („aut delectare, aut prodesse poetae volunt“). Důraz na vzdělání a výchovu souvisel přitom nejen s osvícenstvím a specifickými potřebami rakouské monarchie za Josefa II. a Františka I., ale také s národněobrozenským hnutím, které jej pojalo jako součást svého konceptu („Český čtenář nečte nikdy jen pro sebe, ale vždy zároveň pro národ, pro jeho postup na dráze osvěty“). Autorka dále charakterizuje konkrétní výchovný a vzdělávací obsah, který se uplatňoval na stránkách časopisů, a specifické formy jeho traktování. V porovnání s publicistikou 30. a 40. let 19. století se raněobrozenské časopisy vyznačují vysokým zastoupením a bohatou škálou speciálních didaktických žánrů a využíváním poezie a krásné prózy k výchovným i vzdělávacím účelům.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6