Helena Kokešová

Hospodářská škola v Táboře jako centrum vzdělání a osvěty

391–400, resumé s. 399–400
Příspěvek je věnován padesátitříleté historii vyšší hospodářské školy v Táboře a jejímu významu pro rozvoj vzdělanosti a osvěty v českých zemích. Škola vznikla v roce 1866 jako výsledek pětileté snahy o zřízení hospodářské školy s českým vyučovacím jazykem. Byla českým ekvivalentem hospodářské školy v Děčíně-Libverdě, která byla založena již v roce 1850 a od roku 1866 byla zemským ústavem s vyučovacím jazykem německým. Autorka věnuje pozornost snahám o zřízení táborské školy, a především její činnosti a vývoji. Škola byla v průběhu let třikrát reorganizována a v roce 1900 povýšena na královskou českou hospodářskou akademii. Její vedoucí postavení v českém zemědělském školství formálně skončilo v roce 1906, kdy byl zřízen odbor zemědělského inženýrství na české technice v Praze. Ve skutečnosti však trvalo až do zrušení akademie v roce 1919, kdy akademie našla pokračování v nově zřízené Vysoké škole zemědělské v Brně. Táborská škola nebyla omezena jen na okruh posluchačů z českých zemí. Navštěvovali ji nejen Češi ale i Slováci, Poláci, Bulhaři, Srbové, Slovinci, Rusové, Gruzínci a Němci. V článku je věnována pozornost též osobnostem, jejichž činnost je spjata s táborskou školou a které se výrazně zasloužily o rozvoj českého zemědělského školství (Jan Baptista Lambl, František Farský, František Sitenský). Příspěvek je založen na archivním materiálu z fondu Zemský ústav-Hospodářská akademie Tábor uloženém ve Státním ústředním archivu v Praze a z fondu Vyšší zemská hospodářská škola v Táboře uloženém v Státním oblastním archivu v Třeboni, pobočce Jindřichův Hradec. Autorka využila také knihovny Zemské vyšší hospodářské školy v Táboře, která se nyní nachází v SÚA Praha a obsahuje mj. každoročně vydávané výroční zprávy a další publikace spjaté s činností školy.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6