Jiří Rak

Exotismus doma aneb Venkov versus město

221–227, resumé s. 227
Kvůli geografické poloze českých zemí uprostřed kontinentu si česká potřeba exotična a civilizační mise musela hledat jiné cíle. Našla je poměrně snadno – za hradbami svých vlastních měst, na českém venkově. Navzdory obrozenskému zdůrazňování venkovských kořenů národního hnutí (kult chaloupek) se jeho mnozí účastníci snažili na své vesnické kořeny celkem úspěšně zapomenout. Autor se na základě bohatého dokladového materiálu pokouší analyzovat vlastenecký vztah k venkovu netradičně jako na oblast misijního působení a zdroje exotických zážitků (včetně lidové religiozity či dobových zvláštností mluvy, oděvu apod.). Docházelo tak ke zvláštní ambivalenci – na jedné straně byla idealizována venkovská krajina i obyvatelé na venkově, včetně původní, „lidové“ tvorby, na druhé straně mnozí představitelé obrozenského hnutí, dlouhodobě žijící a působící na tehdejším venkově, si rozhodně iluze o venkovském prostředí nedělali. Tento rozpor vedl k potřebě rozlišovat (ovšemže nedokonale a nedostatečně) mezi blíže nespecifikovaným „lidem“ odpovídajícím vlasteneckým ideálům a „lůzou“, která si žila po svém.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha