Petr Štember

Orientální banket u Samsona. Orientalistická malba v Čechách konce 19. století

443–453
Autor se zabývá dosud nepříliš známými velkoformátovými obrazy s orientálními (starozákonními a islámskými) náměty od Karla Pavlíka, Josefa Douby, Theodora Hilšera a Karla Záhorského, mladých absolventů a studentů pražské Akademie, kteří je vystavovali v letech 1887–1898 na pražských Salonech, pravidelných výstavách Krasoumné Jednoty. Rozebírá předpoklady zájmu o orientalistickou tematiku v českém malířství a grafice konce 19. století (výstavy zahraniční i v Čechách, dobové knižní a časopisecké reprodukce), zjišťuje osudy jednotlivých objektů (mj. i analýzou vztahu mezi objednavateli a umělci) a přitom hodnotí jejich techniku jako dokonale řemeslnicky provedenou. Jejich tvůrce přitom charakterizuje jako salónní, pompézní malíře poslední čtvrtiny 19. století, autory velkých historických a alegorických kompozic. Českou orientalistickou malbu však nelze považovat – na rozdíl od francouzské či německé – za samostatný „obor“ malby. Pozornost si nicméně zaslouží jako součást nově objevované a stále více oceňované akademické malby „velkého stylu“.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha