Jiří Martínek

První české cesty kolem světa

79–86, resumé s. 85–86
Česká literatura o cestovatelích, byť již poměrně početná, je vesměs orientována biograficky, nikoli faktograficky, proto např. otázka, kdo podnikl první českou cestu kolem světa, vlastně nebyla dosud bezpečně zodpovězena. Pokud je známo, první českou cestu kolem světa podnikl pražský rodák, botanik Franz Wilhelm Sieber (1789–1844); všechny poledníky překročil při své cestě v letech 1822–1824, kdy navštívil mj. Mauritius, Austrálii a Kapsko. Na rozdíl od svých předešlých cest (Kréta, Egypt) ovšem o ní nezpracoval cestopis. Podrobné informace máme ale až o vědeckém putování olomouckého rodáka, zoogeografa (profesora univerzit v Grazu, Praze a Vídni) Ludwiga Schmardy (1819–1908), který podnikl vědecké putování po všech kontinentech mezi roky 1853 a 1857; je o něm zachován cestopis, existuje malířská a dokonce fotografická dokumentace. Prvním Čechem (i národností), který objel celý svět, byl pak pražský rodák, účastník revoluce 1848, Eduard Preiss (1823–1883); během jedenáctiletého putování se živil mj. jako zlatokop v Austrálii. Při druhé cestě kolem světa byl v Mexiku zavražděn bandity. Po něm pak již následuje v rychlém sledu celá řada dalších cestovatelů na cestách kolem světa (Paclt, Kořenský, Vráz ad.).
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha