Marta Ottlová – Milan Pospíšil

K repertoáru exotismů v české hudbě 19. století

339–353, resumé s. 353
Pojem exotismu v evropské hudbě 19. století se týká volby látky jevištních, vokálních a programních děl, optické složky hudebního divadla a začlenění exotického hudebního materiálu. Jako exotické se označovalo to, co se vymykalo dobovým zvyklostem evropské umělecké hudby. Až do konce 19. století nebyl rozhodující původ a autentičnost exotismů, ale recepce určitých momentů jako exotických. Pojem exotismu je proto více pojem funkční než substanční. Stejný hudební prvek mohl být přisuzován rozdílnému exotickému či folklornímu původu. Exotismy v rovině hudebního materiálu, jejichž repertoár v českém prostředí se neliší od evropských stereotypů, nacházely estetické oprávnění zejména v opeře v souvislosti s prosazováním estetiky couleur locale. V české opeře se však exotismy vyskytovaly spíše sporadicky (František Škroup: Der Meergeuse a Columbus; Karel Bendl: Lejla a Černohorci), protože její hlavní úloha byla ještě i koncem 19. století spatřována v národně reprezentativní funkci. Oblíbeným motivem na pomezí mezi folklorismem a exotismem se stalo cikánství zejména jako snadný prvek pro zpestření tanečních scén (např. u Škroupa v operách Columbus a Der Nachtschatten; dále např. Smetanova Prodaná nevěsta, Šeborova Nevěsta husitská). Cikánský exotismus se díky oblibě básní Adolfa Heyduka promítl významně také do vokální hudby v písňových cyklech Bendlových, Dvořákových a Vítězslava Nováka. Proti opeře nabízela široké pole působnosti hudba uplatňovaná v neoperním divadle: kouzelné a výpravné hry s náměty z pohádek, z fantastických a cestopisných románů, baletní pantomimy a frašky s různorodým prostředím děje. Zvlášť vítaným prostředkem předvedení pestré podívané a tajemných dálek byly taneční revue z tanců charakterizujících rozmanité národy a kraje. Exotismy se uplatňovaly v jednoduchých hudebních strukturách esteticky méně náročné hudby salonní, v pochodech, tancích a vzpomínkách (souvenirs) označovaných nadpisy blízkých i vzdálených krajů a měst.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6