Václav Větvička

Cizí, jiné, exotické rostliny v českých zahradách 19. století

405–412, resumé s. 412
19. století se zapsalo do dějin introdukce cizokrajných rostlin unikátním způsobem: bylo to století okrasných rostlin. V 19. století se rovněž zrodily české zahradnické firmy, velkou úlohu v tom sehrála tzv. Böhmische Gartenbaugesellschaft (1845), která o rok později přesídlila do areálu dnešní univerzitní botanické zahrady v Praze, kde v roce 1882 vystavěla i velký expoziční skleník. Na příkladu jednotlivých rostlin exotického původu (dřevin, keřů a květin) se autor zabývá jejich introdukcí v českých zemích a zdůrazňuje jejich vliv na skladbu i pojetí zahradní architektury 19. století (vývoj od barokního, později klasicistního či empírového slohu přes romantizující pojetí a vyvrcholení přírodně krajinářskými tzv. anglickými parky). Při šíření znalostí a pěstování introdukovaných rostlin sehrávaly i botanické zahrady (první česká botanická zahrada z roku 1775 patřila pražské univerzitě); autor si rovněž všímá okolností jejich vzniku a působení několika z nich (např. v Hluboši a Liberci).
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha