Marek Krejčí

Daleký či blízký? Evropský Balkán očima malířů z Česka

168–182, resumé s. 182
Příspěvek podává přehled balkánské tvorby českých a moravských malířů, kterou zkoumá v souvislosti s celoevropským kontextem výtvarného umění v 19. století. Zatímco u západoevropských národů byla reflexe exotičnosti spjata s jejich koloniální expanzí na jiné kontinenty, česká společnost se kompenzačně orientovala na „blízkou“ exotiku slovenských kotárů, karpatských polonin, balkánských hor. V malířství se tak formuje svérázný proud slovanského regionalismu, jehož častými motivy jsou právě typické výjevy z lidového života s pestrobarevnými kroji venkovanů, lidové tance, svatební veselí, selské trhy či výrazné lidské typy. V rámci kulturně-politického konceptu slovanské vzájemnosti je ve zdejším patriarchálním způsobu života hledána a nalézána autentičnost prapůvodní slovanské civilizace, ještě nezkažené vlivy západního světa. Prostředí osmanského Balkánu je poměřováno vlastními hodnotovými systémy. Jen někteří umělci prokázali vůli a schopnost proniknout za prvoplánovou exotičnost krajů a pokusit se vystihnout charakter a způsob života zdejších obyvatel. Autor příspěvku na základě svých výzkumů upozorňuje na vybraná díla z balkánských muzejních sbírek a upozorňuje, že v tomto prostředí zůstává i dnes s více jak stoletým odstupem vděčná paměť o českých umělcích, kteří stáli u zrodu tamního výtvarného života.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha