Taťána Petrasová

„Bez čínských zpotvořenin.“ Diskuse o Chambersovi v Čechách?

413–422, resumé s. 422
Text se zabývá pasážemi o čínském pavilonu s vodními kaskádami v pojedání Pocity při návštěvě zahrady v Krásném Dvoře malíře Jana Quirina Jahna, které publikoval Meissnerův časopis Apollo roku 1797. Srovnáním Jahnova líčení s kapitolami věnovanými čínským zahradám v knize Theorie der Gartenkunst (1779) vlivného německého estetika Christiana C. L. Hirschfelda a s texty Williama Chamberse o čínských zahradách (1763, 1772, 1776), dochází autorka k závěru, že Jahnův přístup – jak napomoci přírodě a předvést ji bez vyumělkovanosti v jejích rozmanitých půvabech – byl blízký Hirschfeldovým klasicistním poučkám o přírodě jako učitelce krásy. Chambersovy kategorie „the enchanting“ a „the horrid“, které anglický architekt obhajoval zejména ve své provokativní knize Dissertation on Oriental Gardening (1772), však Jahn znal, i když je nespojoval s módou chinoiserií, popsal jako „příjemně děsivé city“, které voda vypouštěná z nádrže pod čínským pavilonem vyvolávala. Pasáž nápadně připomíná Hirschfeldovu parafrázi Chamberse popisující četná překvapení čínských zahrad např. proud vody ukrytý v podzemí, který vzbuzuje strašným hlukem zvědavost. Čínský pavilon v Krásném Dvoře, navržený jako polygonální věž pagody s masivním přízemím otevřeným několika oblouky, se po architektonické stránce podobá předloze z Chamberse. Umístěním na skále a propojením s nádrží vody pro kaskády však připomíná francouzskou módu anglo-čínských zahrad, která po vydání Dissertation vypukla. Takový typ čínského pavilonu stál ve Folie St. James, kterou si po roce 1777 začal budovat Claude Baudard de Sainte-James na okraji Paříže. Diskuse o Chambersovi do Čech tedy pronikla, jak dokazují fondy šlechtických knihoven, i když se zatím jako jediní účastníci dají doložit Jahn a Meissner.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha