Filip Suchomel

Evropští fotografové v Japonsku a Japonsko v evropské fotografii 2.poloviny 19.století

109–121, resumé s. 120–121
První fotografie Japonska a jeho obyvatel pocházejí většinou od evropských a amerických fotografů. Byl to Harvey R. Marks, který jako první v roce 1852 portrétoval první Japonce v San Franciscu. V letech 1853 a 1854 vznikly fotografie Eliphaleta Browna, člena Perryho expedice do Japonska, na kterých byly zachyceni nejen obyvatelé souostroví, ale také japonská příroda. V šedesátých letech 19. století zájem o Japonsko dále vzrůstal a ilustrace přibližující tuto zemi se objevovaly v řadě tehdejších obrázkových časopisů včetně The Illustrated London News, Harpers Weekly nebo Die Illustrierte Zeitung vycházejícím v Lipsku. Byly zde reprodukovány snímky fotografů, kteří pro tyto časopisy pracovali, jako například Augusta Sachlera, Johna Wilsona nebo Pierra Rossiera, kteří zachytili tehdejší města Edo nebo Nagasaki. Největší vliv na rozvoj fotografického řemesla v Japonsku měl Felice Beato, který si otevřel vlastní studio v Jokohamě v roce 1863. Beato položil základy pro úspěšnou topografickou fotografii pohledů na známá místa a jako první určil základní skupinu geografických míst, která byla zachycována i dalšími fotografy po celý zbytek 19. století. Koncem šedesátých let se však věnoval i žánru tzv. typů, tedy aranžovaných studiových portrétů krasavic, elegánů, ale i prostých obyvatel této vzdálené ostrovní země. S formováním japonské fotografie jsou spjati i tři fotografové pocházející z Rakouska-Uherska. Byl to Wilhelm Burger, účastník první rakouské expedice do Japonska na fregatě Donau a jeho pomocník Michael Moser, který se v Japonsku na několik let usadil a proslul jako vynikající fotograf časopisu Far East, který vycházel v Jokohamě v sedmdesátých letech 19. století. Jedním z nejzajímavějších zahraničních fotografů, kteří se úspěšně etablovali v Japonsku byl také chomutovský rodák Raimund von Stillfried-Ratenicz, který v Japonsku působil od konce šedesátých let až do roku 1883. Vytvořil řadu vynikajících záběrů na známá místa z celého Japonska. Nejproslulejší jsou však jeho dokonalá, většinou studiová aranžmá portrétů, které ručně koloroval a umisťoval před malované pozadí. Stillfried, Moser i Burger byli naši krajané, kteří ve své tvorbě přibližovaly vzdálené exotické krajiny. Stillfried navíc svými fotografiemi pomáhal budovat dobový mýtus Japonska jako země s hlubokou stále živou tradicí, země plné romantiky, která je schopná nabídnout pulzující oázu tradičních hodnot oproti nové rychle se rozvíjející západní společnosti.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha