Daniel Řehák

Irsko jako téma a obraz v české literatuře 19. století. Exotika aneb výlučnost cizí i vlastní

156–167, resumé s. 167
Studie usiluje o zpřehlednění hlavních tematických okruhů, v nichž lze nalézt irské téma v české literatuře a žurnalistice 19. století, přičemž vedlejší linií textu jsou představy o blízkosti a vzdálenosti obou zemí, idea výlučnosti a česká idealizace irského i vlastního postavení, včetně konečného vystřízlivění tváří v tvář skutečnosti. Téma se sleduje od ranných nesmělých pokusů první poloviny 19. století, adaptací a překladů z jiných zdrojů, přes první inspirace politické až k ustavení popisu utrpení irského národa jako obrazu útlaku českého národa. Zamýšlí se nad zdroji takové projekce vlastních problémů a dochází k tomu, že prvotním impulzem mohly být negativní reakce na teze pangermánských ideologů, které byly podpořeny touhou po absentujícím heroismu a pochopitelnou snahou obejít cenzuru. Zdůrazňuje české vystřízlivění z idealizace irského politického programu koncem 60. let, v době pumových atentátů, a následný útlum výskytu irských témat. Samostatná kapitola je věnována adaptaci irských mýtů a pověstí básníkem Juliem Zeyerem z 80. a 90. let a zhodnocení dosud málo známé hloubky jeho vhledu do dané problematiky prostřednictvím prvních dostupných edicí staroirských textů. Následuje přehled českých návštěvníků Irska z konce století, kteří přiváželi domů jiný a málo využitelný obraz Irska, než jaký byl v Čechách budován v předchozím období. Osobní kontakty s Iry pak obrátili klasické české projekce tak, že se nakonec díky získání samostatnosti staly vzorem spíše Čechy Irsku.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha