Tomáš Winter

„Tu šklebily se ohyzdné figury lidské...“ K charakteristice mimoevropských kultur v českých cestopisech 19. století

54–66, resumé s. 66
Cestopisy reprezentují specifický literární žánr. Na jedné straně čerpají z originálních zážitků pisatelů na jejich poutích, na straně druhé využívají dobových literárních a myšlenkových topoi. Příspěvek zkoumá rétoriku cestopisů 19. století a jejich charakteristiku mimoevropských oblastí. Na konkrétních příkladech textů Emila Holuba a dalších cestovatelů ukazuje, jakým způsobem participovaly české cestopisy z exotických oblastí na civilizačním a koloniálním diskurzu. Detailně si všímá odrazů koncepce primitivismu a s ní spojených dobových klišé o nevývojovosti „primitivních“ národů, o jejich instinktivním jednání a neracionálnosti. Hlouběji se věnuje asociacím vybraných domorodých obyvatel s kanibaly a současně sleduje způsoby recepce jejich uměleckých děl tehdejšími Evropany, kteří je nahlíželi skrze specifická estetická kritéria. V krátkosti studie naznačuje, jak se popsaný cestopisný diskurz 19. století odrazil v modernistických teoriích primitivismu první poloviny 20. století, což dosvědčuje příklad Josefa Čapka.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6