Helena Heroldová

Příběh jedněch botiček

126–133, resumé s. 132–133
V čínské sbírce Náprstkova muzea se nachází několik desítek párů botiček na uměle deformované ženské nohy. Tento zvyk, jehož původ není zcela objasněn, byl v devatenáctém století rozšířen mezi městskými ženami čínské národnosti. Chodidla, svazovaná od útlého věku, dosahovala v dospělosti velikosti kolem 10 centimetrů. Malá chodidla symbolizovala společenské, rodinné, mateřské a sexuální povinnosti ženy. Ženy nosily na nožkách skvostné střevíčky, ale nahé nohy se veřejně ani soukromě neukazovaly. Jeden pár střevíčků v muzejních sbírkách patří k daru čínského varietního kouzelníka jménem Ching Ling Foo (1854 –1922), který navštívil v roce 1905 Náprstkovo muzeum při turné po Evropě. Ching Ling Foo je dodnes považován za prvního mága čínského původu, který si získal uznání v západním světě. Z dokumentů, které zůstaly dochovány z jeho návštěvy, víme, že jednou z atrakcí jeho ansámblu byly „ženy s malýma nohama“. Západní publikum při takovém představení bylo konfrontováno s nejsoukromějšími hodnotami jiné kultury, které jim byly nabízeny přímo příslušníkem této kultury. Docházelo tak ke kulturnímu transferu, který však v sobě nutně nesl prvek neporozumění. Původní význam kulturního jevu byl u západního publika překryt touhou po povrchním exotismu a u čínského ansámblu necitelností k vlastní tradici a opovržením vůči západním divákům, kteří tyto tradice neznají a nechápají.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha