Jana Kepartová

Antický svět v 19. století: Blízký, nebo vzdálený?

207–218, resumé s. 218
Antický svět byl ve školách i v publikacích předkládán v podstatě jako vykonstruovaný a v mnohém neodpovídající skutečnosti. V mnohém mohl být člověku 19. století blízký, nepřekvapuje však, že pro návštěvníky pompejských vykopávek, v nichž mohli „prožít jeden den v antice“, aniž byli rušeni moderním světem, v nichž mohli nahlédnout do každodenního života antického člověka, byl tento svět něco jiného, cizího, něco, co nečekali. Týkalo se především intimních oblastí, ale i barevnosti umění a architektury, jež vyvracelo představu bílé antiky, týkalo se to obytných domů, jež byly v představách utvořených na základě studia doma větší a světlejší, atd. Díky systému vzdělávání v habsburské monarchii se jen málokteří dokázali řečeno slovy Josefa Svátka „vmysliti do tehdejšího života“.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha