Zdeněk Hojda

Na exotickém severu? Čeští návštěvníci skandinávských zemí na sklonku 19. století

137–155, resumé s. 154–155
Autor si vybral pět cestopisných knih z let 1880–1903 od tří autorů, jejichž pojítkem je vylíčení cest do skandinávských zemí, podniknutých v letech 1874–1902: soubor cestopisných fejetonů Po souši a po moři od Josefa Wünsche (1880), dva cestopisy Josefa Štolby: Na skandinávském severu (1884) a Za polarním kruhem (1890) a dále dva cestopisy Jiřího Gutha-Jarkovského Za sluncem půlnočním (1895) a Skizzy ze Švédska a Finska (1903). Na těchto textech ověřuje oprávněnost „exotického“ pohledu na skutečnost v soudobém evropském cestopisu vůbec, ukazuje různé strategie autorů. Příkladem je například historizace viděného („hledání“ pobaltských Slovanů u Wünsche, úvahy o velikosti a pádu skandinávských říší u Štolby) nebo naopak vyzdvižení nového a moderního životního způsobu (sport u Gutha). Zejména však autor zkoumá, které zážitky ze severní Evropy byly pro samotné autory jiné a zvláštní. Příkladem mohou být setkání s laponským etnikem, obdiv k severské přírodě, gastronomické zvláštnosti, vzmach finského nacionalismu. Tento „poučený úžas“ zprostředkovaný čtenářům pak mohl být základem úspěchu dobových cestopisů, jakkoli vzešly z „turistického“ cestování.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha