Jan Randák

Cizí v životních světech lidového prostředí na počátku 19. století

228–234, resumé s. 234
Jak prožívali setkávání s cizím naši předci a co bylo pro ně cizím? Odpovědi na tyto otázky nabízí prameny lidové provenience: kroniky, zápisky atd. Jejich autor je však pro nás cizím aktérem. Žije v minulém společenském a kulturním prostředí, které se liší od našeho současného. Jeho přirozenému životu nemůžeme jako badatelé v úplnosti porozumět. Na stránkách různých kronik a podobných materiálů, kterými k nám promlouvá, popisuje pisatel svět, jak ho vnímal on. Nabízí pouze průnik dějů do vlastního života. Pro takto zachycenou realitu, se nabízí konstrukce životního světa. V tomto kontextu se ukazuje v nových perspektivách i problematika cizího. Ta se dostává v momentě našeho pouze zprostředkovaného kontaktu s dobovou společností do nových souvislostí. Cizí je spjato se subjektivním prožitkem nečekaného, fascinujícího či zneklidňujícího. Pisatel se jistě s cizím setkával, nám však tento autentický prožitek zůstává skrytý. Můžeme se jen domnívat, co tím cizím pro něj bylo. Pisatelovy výpovědi, které máme k dispozici jsou už podmaněním jeho přirozenosti. V těchto souvislostech můžeme postavit historiky před dvě možnosti: Buď cizí v životních světech minulých aktérů není, nebo ho sami ze současných pozic vytváříme, respektive ztotožňujeme s jiným či odlišným.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6