Veronika Faktorová

Proměny exotiky v cestopisech a cestopisných zprávách v časopisech doby předbřeznové

283–292, resumé s. 292
Východiskem studie je sledování různých způsobů modelování neznámého, exotického prostoru v původních i překladových cestopisech a cestopisných zprávách, uveřejňovaných v časopisech doby předbřeznové. Zdá se, že tato cestopisná díla hledají svou cestu mezi osvícenskými a romantickými koncepty, které se projevují buď tíhnutím k objektivnímu popisu se zřetelem informativním, či naopak ke ztvárňování subjektivního prožitku exotického prostoru, čímž žánr cestopisu nabývá literárně-estetické podoby.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha