Plzeňské sympozia
Sborník 2010
Zločin a trest v české kultuře 19. století. Praha, Academia 2011, 391 s., čb. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 978–80–200–1900–4 K vydání připravili Lucie Peisertová, Václav Petrbok, Jan Randák.

seznam vyobrazení

Jiří KOPECKÝ: Divadelní ředitel mezi společenskými ideály a vlastní kariérou
1. F. A. Šubert, Chytrý-li brkne – brkne pořádně (Karikatura po oslavě 1. máje),
původně in: Šípy XI, 1898, č. 21, 7. 5., s. [3]; přetištěno in: O. Fischer, Činohra
Národního divadla do roku 1900, IV, Sbor pro zřízení druhého Národního
divadla v Praze, Praha 1933, s. 209.

Petra JEŽKOVÁ: Pěstní opatření páně Kvapilovo
1. Otto Faster přibližně v době incidentu. Pozůstalost O. Fastrové, LA PNP.
2. Jaroslav Kvapil na Svaté Hoře, poutním místě u Příbrami. Nedatováno
(krátce po aféře?). Pozůstalost J. a H. Kvapilových, LA PNP.

Katarína BEŇOVÁ: Ladislav Mednyánszky a démoni jeho života a tvorby
1. Ladislav Mednyánszky v ateliéri, okolo 1900. Fotografie. Majetok Archív
SNG, reprodukce: Fotoarchiv SNG.
2. Ladislav Mednyánszky, Smrť starca, okolo 1895. Olej, plátno. Majetok
SNG, inv. č. O 3135, reprodukce: Fotoarchiv SNG.
3. Ladislav Mednyánszky, Nešťastie, okolo 1880–1885. Olej, plátno. Majetok
SNG, inv. č. O 3643, reprodukce: Fotoarchiv SNG.
4. Ladislav Mednyánszky, Skicár, okolo 1880. Kresba, akvarel, papier. Majetok
SNG inv. č. K 12096, reprodukce: Fotoarchiv SNG.
5. Ladislav Mednyánszky, Skicár, okolo 1880. Kresba, akvarel, papier. Majetok
SNG inv. č. K 12096, reprodukce: Fotoarchiv SNG.

Hana ŠMAHELOVÁ: Kde je vina, kde trest, kde Erben?
1–5. Tomáš Chlud, Holoubek, in: Karel Jaromír Erben, Kytice [komiks],
nakreslili Bára Čechová et al., Garamond, Praha 2006, s. 89–91. Autorské originály
reprodukovány se souhlasem autora.

Tomáš WINTER: Dokumentace zločinců jako umělecký princip
1. Jindřich Eckert, Ludmila Eckertová, kolem 1878. Kabinetka. Reprodukce:
Pavel Scheufler, Jindřich Eckert, Odeon Praha 1985.
2. Identifikační portrét S. K. Neumanna, 1894. Bromostříbrná fotografie. Státní
oblastní archiv v Plzni. Foto: Tomáš Winter.
3. Identifikační portréty Ignatze Amalowicze, 1894 a 1915. Bromostříbrná fotografie.
Státní oblastní archiv v Plzni. Foto: Tomáš Winter.

Pavla MACHALÍKOVÁ: Bratrovražda jako téma v raném 19. století. K obrazu
Abelova smrt od Františka Tkadlíka
1. František Tkadlík, Abelova smrt (Adam a Eva oplakávají mrtvého Abela),
kolem 1819. Olej, plátno, 220×275 cm. Soukromá sbírka. Reprodukce ÚDU.
2. Josef Bergler, Adam a Eva nad mrtvým Abelem, 80. léta 18. století. Kresba
tužkou, lavírovaná tuš, 52×72 cm. Národní galerie v Praze, K 2671. Reprodukce
© 2010 Národní galerie v Praze.
3. Jan Berka, Abelova smrt, 1800 (Frontispice ke knize Salomona Gessnera, Smrt
Abelova, Praha 1800). Mědiryt, 11,6×7 cm. Národní knihovna Praha, 54 K 5833.
4. Neznámý autor (švábská škola), Oplakávání. Lipové dřevo, 72×35,5 cm.
Národní galerie v Praze, O 8656. Reprodukce © 2010 Národní galerie v Praze.
5. Josef Führich – A. Petrak, Oplakávání Krista. Oceloryt, 22,3×26,4 cm.
Oblastní v galerie Liberci, G 10250. Reprodukce © Oblastní galerie v Liberci.

Aleš FILIP – Roman MUSIL: Zločin jako psychologické drama. Vražedkyně
dítěte Gabriela Maxe v kontextu historické malby mnichovské školy
1. Gabriel Max, Vražedkyně dítěte, 1877. Olej, plátno. Hamburger Kunsthalle
v Hamburku. Reprodukce: © bpk – Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte,
Berlin.
2. Gabriel Max, Vražedkyně dítěte – přípravná kresba, před 1877. Skizzenbuch
G 18402/372, fol. 57. Städtische Galerie im Lenbachhaus v Mnichově.
3. Rafael Ambros, Vražedkyně dítěte, 1887. Národní galerie v Praze. Reprodukce
© 2010 Národní galerie v Praze.
4. Gabriel Max, Lady Macbeth, 1885. Státní Ermitáž v Petrohradě.

Roman PRAHL: Vražda v domě jako prohřešek. Jakub Schikaneder, kritika
umění a širší i kupující publikum
1. a–b Jakub Schikaneder, Vražda v domě, 1889–1890. Národní galerie v Praze.
Reprodukce © 2010 Národní galerie v Praze; Přípravná studie či replika Vraždy
v domě, kolem 1890. Západočeská galerie v Plzni. Editované repro-foto.
2. Galetti, Pohřební proslovy nad oběšencem. Obraz od Soběslava H. Pinkase
v karikatuře z alba vydaného k pařížskému Salonu umění roku 1861. Editované
repro-foto.

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist