Plzeňské sympozia
Sborník 2010
Zločin a trest v české kultuře 19. století. Praha, Academia 2011, 391 s., čb. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 978–80–200–1900–4 K vydání připravili Lucie Peisertová, Václav Petrbok, Jan Randák.

konference

30. ročník plzeňského sympozia k problematice 19. století Zločin a trest v české kultuře 19. století pořádaný Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. , s podporou Dominik centra s. r. o. ve dnech 25.–27. 2. 2010 ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Sympozium připravili Lucie Peisertová, Václav Petrbok a Jan Randák (FF UK Praha). Ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni připravili Eva Bendová (Národní galerie v Praze) a Tomáš Winter (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.) výstavu Vražedná realita. Zločin a trest v českém výtvarném umění 19. století, která proběhla ve dnech 19. 2.–16. 5. 2010 v Galerii "13". K výstavě vyšel stejnojmenný katalog. http://www.udu.cas.cz/cs/tomas-winter/#anchor-402

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist