Plzeňské sympozia
Sborník 2001
Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha, KLP – Koniasch Latin Press ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR 2002, 475 stran, čb. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 80-85917-88-2 Publlikace byla vydána s podporou Nadačního fondu Obce spisovatelů a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (výzkumný úkol č. 6, vedoucí Petr Čornej).

seznam vyobrazení

**Jan Hozák, Telegraf a telefon**
Str. 35: 1. Staniční soubor Morseova telegrafu z 90. let 19. století. Praha, Národní technické muzeum. Foto: Věra Kodetová, NTM Praha.
Str. 37: 2. Výstražná vyhláška na ochranu telegrafního a telefonního vedení, konec 19. století. Praha, NTM. Repro: NTM Praha.
Str. 39: 3. Bellův telefon, vyobrazení ze Světozoru XI, 1877, 14. 12., s. 598 (do Světozoru přejato ze Scientific American XXXVII, 1877, č. 14, 6. 10.). Repro: NTM Praha.
Str. 41: 4. Telefonní přístroje z konce 19. století z ceníku firmy Waldek a Wagner v Praze. Praha, NTM. Repro: NTM Praha.
Str. 42: 5. Dáma s telefonem, vyobrazení z pohlednice z roku 1894. Repro: KLP.

**Radmila Slabáková, „Il est ´Höchst Zeit´“ aneb jaký jazyk pro aristokracii v Čechách a na Moravě v 19. století?**
Str. 107: 1. Matylda Windischgrätzová své švagrové Hedvice Windischgrätzové, rozené z Lobkowicz, 26. 7. 1851. Státní oblastní archiv Plzeň, pobočka Klatovy, rodinný archiv Windischgrätzů, karton 464, inv. č. 228. Repro: Archiv autorky.
Str. 113: 2. Alexandrine Dietrichsteinová svému manželu Alexandrovi, ěě. č. 1865. Moravský zemský archiv, rodinný archiv Dietrichštejnů, karotn 610. Repro: Archiv autorky.

*Luboš Velek, Způsoby politické komunikace v 19. století: Místo a role politické schůze v politické kultuře českých zemí 1861-1914**
Str. 207: 1. Pozvánka na schůzi Národního klubu strany svobodomyslné v Třemošné, 26. 9. 1875. Praha, Archiv Národního muzea, fond Julius Grégr, karton 18. Repro: Archiv autora.
Str. 209: 2. Dobová politická karikatura, Kopřivy III, 1911, č. 12, 8. 6., s. 7. Repro: KLP.
Str. 215: 3. Dobová politická karikatura, Kopřivy III, 1911, č. 9, 27. 4., s. 1. Repro: KLP.
Str. 219: 4. Dobová politická karikatura, Šípy VI, 1893, č. 38, 9. 9., s. 4. Repro: KLP.

*Antonín K. K. Kudláč, „Hukot vně korbele...“: Stolní společnost jako komunikační prostředí (na příkladu Akademie flekovské)
Str. 239: 1. Titulní list prvního „cancbuchu“ Akademie flekovské s podpisy zakládajících členů z 28. května 1902. Praha, Literární archiv Památníku národního písemnictví, fond Akademie flekovská, rukopisy vlastní. Repro: LA PNP.
Str. 241: 2. Svatý Flek, patron Akademie flekovské, 1902. Praha, LA PNP, fond Akademie flekovská, rukopisy vlastní. Repro: LA PNP.
Str. 243: 3. Zápis k úmrtí sládka K. J. Khopa s podpisy členů Akademie flekovské z 6. října 1905. Praha, LA PNP, fond Akademie flekovská, rukopisy vlastní. Repro: LA PNP.

*Jonatan Vinkler, „Tisk a papír jsou výborné“: Prešeren a Mácha v sevření nacionalismu
Str. 281: 1. Titulní list českého překladu Prešerenových Básní (Jičín 1882). Repro: KLP.
Str. 282: 2. Tomáš Hrnčíř, Prešeren, 1891. Převzato z: F. Kidrič, Prešernov album, Ljubljana 1950, s. 201. Repro: KLP.

*Jindřich Vybíral, Domy bez fasády: Architektura věznic*
Str. 358: 1. E. Trojan von Bylanov – F. Maurus, nápravný ústav v Plzni-Borech, 1874-1878, půdorys, Allgemeine Bauzeitung XLVI, 1881, s. 27-32. Repro: Archiv autora.
Str. 359: 2. E. Trojan von Bylanov – F. Maurus, nápravný ústav v Plzni-Borech, 1874-1878, celkový pohled, Allgemeine Bauzeitung XLVI, 1881, s. 27-32. Repro: Archiv autora.
Str. 359: 3. E. Trojan von Bylanov – F. Maurus, nápravný ústav v Plzni-Borech, 1874-1878, celkový pohled z ptačí perspektivy, Československá vlastivěda, V: Stát, Praha 1931, s. 417. Repro: KLP.
Str. 361: 4. E. Trojan von Bylanov – F. Maurus, nápravný ústav v Plzni-Borech, 1874-1878, řez, Allgemeine Bauzeitung XLVI, 1881, s. 27-32. Repro: Archiv autora.
Str. 363: 5. F. Maurus, nápravný ústav v Praze na Pankráci, 1885-1889, chodby se samovazbami a společnými celami, Československá vlastivěda, V: Stát, Praha 1931, s. 409. Repro: KLP.

*Roman Prahl, Proč (ne)vystavovali čeští umělci v Praze 19. století?*
Str. 382: 1. Viktor Barvitius, Útok B. Havránka a V. Kroupy na J. Mánesa (1850-1855). Praha, Národní galerie. Foto: NG Praha.
Str. 383: 2. Josef Mánes, Líbánky na Hané, prémie JUV za rok 1849. Foto: NG Praha.
Str. 384: 3. Josef Mánes, Domov, prémie JUV za rok 1854. Foto: NG Praha.
Str. 387: 4. Josef Mánes, Soumrak, neuskutečněný návrh pro album prémií JUV za rok 1852. Praha, NG. Foto: NG Praha.

*Markéta Theinhardt, Charles Sedelmayer, příklad výstavní strategie v 19. století*
Str. 391: 1. Mihály Munkácsy, Milton, 1877/1878. New York, Public Library. Převzato z: A. Sekély, Mihály Munkácsy, Berlin – Budapest – Warszawa 1977. Repro: KLP.
Str. 397: 2. Mihály Munkácsy, Kristus před Pilátem, 1881. Převzato z: A. Sekély, Mihály Munkácsy, Berlin – Budapest – Warszawa 1977. Repro: KLP.
Str. 400-401: 3. Emil Zillich, Výstava obrazu Brožíkova ´Odsouzení Mistra Jana Husi na koncilu kostnickém´ v zasedací síni Staroměstské radnice v Praze, 1886, Světozor XX, 1886, č. 18, s. 280-281. Repro: KLP.

*Obálka*
Luděk Marold, plakát k divadelní hře Náš dům v asanaci, 1898. Foto: NTM Praha.

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist