Plzeňské sympozia
Sborník 2001
Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha, KLP – Koniasch Latin Press ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR 2002, 475 stran, čb. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 80-85917-88-2 Publlikace byla vydána s podporou Nadačního fondu Obce spisovatelů a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (výzkumný úkol č. 6, vedoucí Petr Čornej).

konference

21. ročník sympozia k problematice 19. století, pořádaný Ústavem dějin umění AV ČR ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a Archivem města Plzně ve dnech 8.–10. března 2001 ve Státní vědecké knihovně v Plzni. Sympozium připravili Kateřina Bláhová a Václav Petrbok.

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist