Plzeňské sympozia
Sborník 1988
Prameny české moderní kultury I.–II. Praha, Národní galerie v Praze – Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV 1988, 387 s. [I. sv. 188 s., II. sv. 200 s.], 34 čb. obr. K tisku připravili Oldřich Král, Blanka Svadbová, Pavel Vašák. Obrazovou přílohu sestavila Milena Freimanová. V zájmu rychlého zveřejnění výsledků sympozia byla příspěvkům ponechána původní autorská jazyková a stylová podoba. [Resumé pro potřeby webových stránek připravila Taťána Petrasová.] ISBN neuvedeno. Úplné znění textu naleznete na stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/sborniky/1988/PCMK

seznam vyobrazení

*Roman Prahl, Paleta – Špachtle. Idea a praxe časopisu české výtvarné moderny 1885-1899*
1. I. tablo z 1. pololetí Palety. Podle Světozoru 1885
2. II. tablo z 1. pololetí Palety. Podle Světozoru 1885
3. Jindřich Kopfstein /?/, Ilustrace k národní písni, Paleta č. 3, 1885
4. Viktor Oliva /?/, Obálka 3. čísla Palety, 1885
5. Luděk Marold /?/, Obálka 5. čísla Palety, 1885
6. Luděk Marold /?/, Studie dívčí hlavy, Paleta 1885
7. Neznáný autor (autoři), Dvě strany kresbiček a textů, Špachtle č. 7, 1894
8. Neznámý autor, Starožitný nález, Špachtle 1894
9. Alfons Mucha, Obálka 6. čísla Palety, 1886-7
10. Max Švabinský, Obálka Palety, 1893
11. Neznámý autor, Obálka 1. čísla Špachtle 1895. Karikatura M. Pirnera
12. Otakar Lebeda, K. L. Klusáček a J. Špillar v Topičově salónu, 1894; kresba pro Špachtli
13. Otakar Lebeda, Obálka 3. čísla Špachtle 1896. Parafráze plakátu Národopisné výstavy
14. Jan Preisler, Obálka Listů z Palety (1894)
15. Neznámý autor, Obálka Špachtle, 1896
16. Neznámý autor, „Návrh“ spolkového etažéru na sirky a svícen, Špachtle, kolem 1900
17. Neznámý autor, Návrh iniciálky, Špachtle 1896
18. K. L. Klusáček /?/, „Návrh“ inzerce Moderní revue, Špachtle z konce 90. let
19. Neznámý autor, „Návrh“ na plakát Nového Kultu, Špachtle č. 1, 1899

*Zdeněk Lukeš, Počátky secese v české architektuře 19. století*
20. Otakar Böhm a Hubert Gessner, Obchodní akademie v Hradci Králové, 1896-1897
21. František Krásný a Josef Hoffmann, Soutěžní návrh na plzeňské divadlo, 1. cena, 1896-1897
22, 23. František Krásný, Návrh průčelí domu v Plzni, 1897-1898; projekt Kestřánkovy vily v Plzni, 1897-1898
24. Jan Kotěra, Návrh domu v Plzni, 1897
25. Friedrich Ohmann, Průčelí kavárny Corso v Praze, 1897-1898
26. Friedrich Ohmann, B. Bendelmayer, A. Dryák, Hotel „Central“ v Praze, 1898-1899
27. Osvald Polívka, Návrh průčelí Karafiátova domu v Brně, 1897 a Karafiátův dům v Brně, 1897-1899
28. Jan Koula, Krčma „U Nesmysla“ na výstavě v Praze, 1898

*Pavel Zatloukal, „Dům milovníka umění“ a moravská architektura přelomu století
29-34: Leopold Bauer, Vila F. Kurze v Krnově, 1902-1903.
29. Část dvorního průčelí s arkýřem pokoje dcery
30. Půdorys přízemí vily
31. Hala se schodištěm do prvního patra a se sedacím koutem
32-33. Sedací kout v hale a salón v dvorní části vily
34. Zimní zahrada v prvním patře vily

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist