Plzeňské sympozia
Sborník 1988
Prameny české moderní kultury I.–II. Praha, Národní galerie v Praze – Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV 1988, 387 s. [I. sv. 188 s., II. sv. 200 s.], 34 čb. obr. K tisku připravili Oldřich Král, Blanka Svadbová, Pavel Vašák. Obrazovou přílohu sestavila Milena Freimanová. V zájmu rychlého zveřejnění výsledků sympozia byla příspěvkům ponechána původní autorská jazyková a stylová podoba. [Resumé pro potřeby webových stránek připravila Taťána Petrasová.] ISBN neuvedeno. Úplné znění textu naleznete na stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/sborniky/1988/PCMK

konference

Mezioborové sympozium, pořádané Národní galerií v Praze a Ústavem pro českou a světovou literaturu ČSAV v Plzni 17.–19. března 1988, připravila Blanka Svadbová.

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist