Plzeňské sympozia
Sborník 2005
Slavme slavně slávu Slávóv slavných. Slovanství a česká kultura 19. století, Praha, KLP – Koniasch Latin Press 2006, 438 stran, čb. a bar. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 80-86791-31-9 Publikace byla vydána za finančního přispění agentury Dominik centrum s. r. o. a výzkumného záměru MŠMT č. MSM 0021620827. K vydání připravili Zdeněk Hojda, Marta Ottlová a Roman Prahl.

seznam vyobrazení

**Luboš Velek, Jan Vašatý - apoštol mladočeského panslavismu a jeho dobová karikatura**
s. 77, 1. Dr. Albín Bráf ve Strakonicích ukázal tamějším voličům rozum dra. Vašatého v plném světle. Rozvážnost auktatora zvítězila skvěle nad kurážností dobrodruha aneb Dr. Vašatý bez paruky. Karikatura z obálky časopisu České kopřivy II, 1890, č. 13, 26. 7. 1890. Snímek: Archiv autora.

**Petr Kaleta, Češi a Lužičtí Srbové v 19. století**
s. 144: 1. Jan Pětr Jordan (1818-1891), portrét. Snímek: Serbski kulturny archiv, Serbski institut Budyšin.
s. 146: 2. Jan Arnošt Smoler, (1816-1884), portrét. Snímek: Serbski kulturny archiv, Serbski institut Budyšin.
s. 147: 3. Michał Hórnik (1833-1894), portrét. Snímek: Serbski kulturny archiv, Serbski institut Budyšin.
s. 150: 4. Jakub Bart-Ćišinski (1856-1909), portrét. Snímek: Serbski kulturny archiv, Serbski institut Budyšin.
s. 151: 5. Arnošt Muka (1854-1932), portrét. Snímek: Serbski kulturny archiv, Serbski institut Budyšin.

**Taťána Petrasová, Slovanský byzantinismus: estetika nebo politika?**
s. 210: 1. Tismice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, konec 12. století. Snímek: Ústav dějin umění AV ČR.
s. 211: 2. Georg Müller, návrh průčelí pro altlerchenfeldský kostel ve Vídni, 1848. Reprodukce: Hermann Fillitz (ed.), Der Traum vom Glück. Die Kunst des Historismus in Europa. Wien 1996.
s. 214: 3. Carl Roesner, kostel sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, 1854-1863. Reprodukce: Method 1887.
s. 215: 4. Carl Roesner – Friedrich Schmidt, katedrála sv. Petra a biskupská rezidence, Ðakovo, 1866-1882. Snímek: Taťána Petrasová.
s. 216: 5. Carl Roesner – Friedrich Schmidt, interiér katedrály sv. Petra, Ðakovo, 1866-1882. Snímek: Institut za povijest umjetnosti – Milan Drmić.
s. 217: 6. Carl Roesner – Friedrich Schmidt, hlavní oltář katedrály sv. Petra, Ðakovo, 1867. Snímek: Taťána Petrasová.
s. 218: 7. Carl Roesner, návrh hlavního oltáře pro kostel sv. Cyrila a Metoděje, 1862. Reprodukce: Umění 1959.
s. 219: 8. Carl Roesner, hlavní oltář kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, 1862. Reprodukce: Umění 1959.

**Michal Lutovský, Slovanský dávnověk a česká archeologie 19. století**
s. 227: 1. Halštatská spona ze Želenic posloužila Mikoláši Alšovi jako předloha atributu slovanských vládců. Snímek: Archiv autora.
s. 228: 2. František Petera Rohoznický a jeho „želka libeňská“. Snímek: Archiv autora.
s. 229: 3. Josef Ladislav Píč, tvorce moderní české archeologie. Snímek: Archiv autora.

**Mirjam Moravcová, Slovanské inspirace českého „národního“ odívání. Léta 1848-1850**
s. 274: 1. Anonym: Návrh národního oděvu – slovanský kroj, litografie, tisk František Šír, podzim 1848. Snímek: Sbírka fotografií Etnologického ústavu AV ČR (dále EÚ AV ČR), inv. č. 66144.
s. 275: 2. Anonym: návrh inspirovaný oděvem Chorvatek, slovanský kroj, litografie, tisk František Šír, podzim 1848. Snímek: Sbírka fotografií EÚ AV ČR, inv. č. 71225.
s. 278: 3. Josef Vojtěch Hellich: Návrh na pamětní litografii Slovanského sjezdu v Praze, kresba tužkou, detail. Národní oděvy účastníků Slovanského sjezdu: Ĺudovít Štúr, kn. Jerzy Lubomirski, Karel Vladislav Zap, František Zach, Vuk Stefanović Karadžić, Svatopluk Presl, František Palacký, Jan Dvořáček, Pavel Josef Šafařík. Snímek: Sbírka fotografií EÚ AV ČR, inv. č. 71227.
s. 279: 4. Josef Vojtěch Hellich: Návrh na pamětní litografii Slovanského sjezdu v Praze, kresba tužkou, detail. Národní oděvy účastníků Slovanského sjezdu: Pavel Stamanović, Olimjusz Miloradów, hr. Jan Kolowrat Krakovský, bar. Dragutin Kušljan, Jozef Miloslav Hurban, Václav Hanka, ryt. Jan Neuberk, Rusín (?), bar. Karel Maria Villani (ve stejnokroji Svornosti). Snímek: Sbírka fotografií EÚ AV ČR, inv. č. 71228.
s. 280: 5. Ĺudovít Štúr, litografie dle kresby Jovanoviče, 1848. Snímek: Sbírka fotografií EÚ AV ČR, inv. č. 70380.
s. 283: 6. Josef Vojtěch Hellich, stejnokroj Svornosti – Fr. L. Rieger na Žofíně?, kresba, jaro 1848. Snímek: Sbírka fotografií EÚ AV ČR, inv. č. 71232.
s. 285: 7. Josef Mánes v krakovském kroji, daguerrotyp, 1848. Snímek: Sbírka fotografií EÚ AV ČR, inv. č. 71232.
s. 286: 8. Národní šňůrovaný kabát v návrhu časopisu Prags fliegende Blätter. Hauptblatt der Herrenmode, detail, září 1848. Snímek: Sbírka fotografií EÚ AV ČR, inv. č. 70263.
s. 287: 9. Anonym: Karel Havlíček Borovský, kresba, 1849. Snímek: Sbírka fotografií EÚ AV ČR, inv. č. 70351.
s. 289. 10. Josef Mánes, Vzorky národního kroje ženského pro zimu navržené, akvatinta, tisk Václav Merklas, leden 1849. Snímek: Sbírka fotografií EÚ AV ČR, inv. č. 71230.

**Dana Bořutová, Cesty hľadania seba. Folklórne inšpirácie u Blažeja Bullu a Dušana Jurkoviča**
s. 309: 1. Blažej Bulla (1852-1919), portrét. Snímok: Archív autorky.
s. 311: 2. Blažej Bulla, vstupná brána s vežou postavená pri dome Paulínyovcov pri príležitosti výstavy ľudových výšiviekv roku 1887 – detail tlače propagujúcej podujatie. Snímok: Slovenské národné literárne múzeum (ďalej SNLM), Martin.
s. 312: 3. Blažej Bulla, nábytok v ľudovom slohu, asi z doby tesne pred rokom 1890. Snímok: Slovenské národné múzeum, Bratislava.
s. 313: 4. Blažej Bulla, privátny dom v slovenskom type, návrh, 1890. Snímok: SNLM, Martin.
s. 314: 5. Blažej Bulla, kolkáreň (národného) „Domu“ v Martine, návrh, 1890 – elevácia a pôdorys 1:100. Snímok: Slovenská národná knižnica, Martin.
s. 315: 6. Blažej Bulla, vill (bočný poľad), skica – nárys a pôdorys, nedat. Snímok: SNLM, Martin.
s. 316: 7. Blažej Bulla, verejný mestský dom s divadlom, skica – elevácia. Snímok: SNLM, Martin.
s. 317: 8. Blažej Bulla, náčrt divadla v ľudovom slohu, elevácia, rez a pôdorys – variantný. Snímok: SNLM, Martin.
s. 318: 9. Dušan Jurkovič (1868-1947), portrét. Snímok: Archív autorky.
s. 319: 10. Dušan Jurkovič, vila Růženka, 1898, návrh – pohľad 1:50. Snímok: Slovenský národný archív (Ďalej SNA), Bratislava.
s. 320: 11. Skalica, Spolkový dom, 1904-05, priečelie (aktuálny stav). Snímok: Archiv autorky.
s. 321: 12. Dušan Jurkovič, Skalica, Spolkový dom, 1904-05, interiér dvorany (archívne foto). Snímok: SNA Bratislava.

**Katarína Beňová, Peter Michal Bohúň a jeho zastavenia pri slovanstve**
s. 326: 1. Peter Michal Bohúň, litografia od F. Šíra. Snímok: Archiv autorky.
s. 327: 2. P. M. Bohúň, list z diela Všeobecný rostlinopis, litografia, 1844-1846. Snímok: Archiv autorky.
s. 329: 3. P. M. Bohúň, Slováci z Hornej Oravy, 1847. Snímok: Archiv autorky.
s. 330: 4. P. M. Bohúň, Ján Francisci ako kapitán dobrovoľníkov, okolo 1849-1850. Snímok: Archiv autorky.
s. 331: 5. P. M. Bohúň, Slovenské ľudové zhromaždenie z jari 1848, 1848-1849. Snímok: Archiv autorky.

**Věra Brožová, Dráteník a dráteníček v české literatuře 19. století. K typologii literární postavy ze slovenského prostředí**
s. 337: 1. Ateliérová fotografie dráteníků využitá na titulní straně národopisné studie Karla Procházky Kolárovičtí dráteníci, Praha b.d. Snímek: Archiv autorky.

**Lenka Bydžovská, Ve švu dvou epoch: „Slovanská epopej“ Alfonse Muchy**
s. 363: 1. Alfons Mucha, Stěhování Slovanů, 1909-1910, nezvěstné. Reprodukce: Zlatá Praha XXVII, 1910.
s. 364: 2. Alfons Mucha, Studie k obrazu Slované v pravlasti, 1910, olej, plátno, 24,5x31,5 cm, Mucha Trust. Reprodukce: Karel Srp (ed.), Alfons Mucha. Das Slawische Epos (kat. výst.), Kunsthalle Krems 1994 (dále jen K. Srp /ed./, Alfons Mucha), s. 25.
s. 365: 3. Alfons Mucha, Slované v pravlasti, 1912, tempera, olej, plátno, 610x910 cm, Galerie hl. m. Prahy. Reprodukce: K. Srp (ed.), Alfons Mucha, s. 64.
s. 367: 4. Alfons Mucha, fotografie modelů k obrazu Car bulharský Symeon, před rokem 1923, Mucha Trust. Reprodukce: K. Srp (ed.), Alfons Mucha, s. 49.
s. 369: 5. Alfons Mucha, fotografie modelů k obrazu Mont Athos, před rokem 1926, Mucha Trust. Reprodukce: K. Srp (ed.), Alfons Mucha, s. 57.
s. 371: 6. Alfons Mucha, Přísaha omladiny u slovanské lípy, 1926, tempera, olej, plátno, 420x620 cm, Galerie hl. m. Prahy. Reprodukce: K. Srp (ed.), Alfons Mucha, s. 118.

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist