Plzeňské sympozia
Sborník 2005
Slavme slavně slávu Slávóv slavných. Slovanství a česká kultura 19. století, Praha, KLP – Koniasch Latin Press 2006, 438 stran, čb. a bar. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 80-86791-31-9 Publikace byla vydána za finančního přispění agentury Dominik centrum s. r. o. a výzkumného záměru MŠMT č. MSM 0021620827. K vydání připravili Zdeněk Hojda, Marta Ottlová a Roman Prahl.

vizitky autorů

Aktuální kontakty na autory, kteří přispěli do tohoto ročníku najdete v rubrice Kontakty.

Mgr. Katarína Beňová
Slovenská národná galéria
Riečna 1
815 13 Bratislava, Slovensko
Dr. Halina Beresnevičiute–Nosálová
Geisteswissenschaftliches Zentrum, Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas
Luppenstrasse 1b
041 77 Leipzig, Německo
Prof. PhDr. Dana Bořutová, CSc.
Katedra dejín výtvarného umenia FiF UK
Gondova 2
818 01 Bratislava, Slovensko
PhDr. Věra Brožová
katedra české literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
mail: v.brozova@volny.cz
PhDr. Lenka Bydžovská, CSc.
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Husova 4
110 00 Praha 1
mail: bydzovska@udu.cas.cz
Doc. PhDr. Vratislav Doubek, PhD.
Ústav politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
U Kříže 8
158 00 Praha 5
PhDr. Jaroslav Douša
Archiv města Plzně
Veleslavínova 19
305 77 Plzeň
mail: dousa@plzen.eu
Mgr. Veronika Faktorová
Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univrezity
Na Mlýnské stoce 35
370 01 České Budějovice
Doc. PhDr. Jaroslav Fiala, CSc.
Katedra hudební kultury Západočeské univerzity
Jungmannova 3
301 36 Plzeň
PhDr. Michaela Freemanová
odd. hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Puškinovo nám. 9
160 00 Praha 6
PhDr. Růžena Havránková
Na Pahoubce 6
160 00 Praha 6
Doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
mail: milan.hlavacka@ff.cuni.cz
PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
mail: zdenek.hojda@ff.cuni.cz
PhDr. Petr Kaleta, PhD.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Na Florenci 3
110 00 Praha 1
PhDr. Daniela Kodajová
Historický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovensko
Doc. PhDr. Jiří Kořalka
V Štíhlách 1311
140 00 Praha 4
Mgr. Marek Krejčí
Ústav pro dějiny umění FF UK Praha
Celetná 20
116 42 Praha 1
PhDr. Martina Lustigová
Ústav politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
U Kříže 8
158 00 Praha 5
PhDr. Michal Lutovský
Ústav archeologické památkové péče středních Čech
Nad Olšinami 3
100 00 Praha 10
Mgr. Peter Macho, PhD.
Historický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovensko
PhDr. Miloslava Melanová
katedra dějepisu Pedagogické fakulty TU
461 17 Liberec
PhDr. Mirjam Moravcová
Ortenovo nám. 30
170 00 Praha 7
Mgr. Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie
U Muzea 398/4
466 01 Jablonec nad Nisou
mail: jana.nova@msb-jablonec.cz
Doc. PhDr. Marta Ottlová
Ústav hudební vědy FF Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
mail: marta.ottlová@ff.cuni.cz
PhDr. Taťána Petrasová, CSc.
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Husova 4
110 00 Praha 1
mail: petrasova@udu.cas.cz
PhDr. Milan Pospíšil, CSc.
Muzeum Bedřicha Smetany
Novotného lávka 1
110 00
mail: milan_pospisil@nm.cz
Doc. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Celetná 20
116 42 Praha 1
mail: rreg@volny.cz
PhDr. Vlasta Reittererová
Hagengasse 6
A–1150 Wien
PhDr. Hana Svatošová
Archiv hl. m. Prahy
Archivní 6
149 00 Praha 4
mail: hana.svatosova@cityofprague.cz
PhDr. Pavel Šopák, Ph. D.
Ústav historie a muzeologie Slezské univerzity
Masarykova 37
746 01 Opava
mail: sop10uh@axpsu.fpf.slu.cz
Prof. Jindřich Toman
Department of Slavic Languages and Literatures, 3040 MLB, University of Michigan
812 E Washington Street
Ann Abrbor, Michigan, USA
Mgr. Zdeněk Valenta
Katedra bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Luboš Velek, PhD.
Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
mail: velek.lubos@volny.cz
Doc. PhDr. Radomír Vlček
Historický ústav AV ČR
Veveří 97
602 00 Brno
PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, FiF KU
Gondova 2
818 01 Bratislava, Slovensko
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist