Plzeňské sympozia
Sborník 2017

Světlo, stíny, tma v české kultuře 19. století, Praha, Academia 2018, 318 stran, čb. a bar. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 978-80-200-2819-8. K vydání připravili Zdeněk Hojda, Marta Ottlová a Roman Prahl.

seznam vyobrazení

Vít Vlnas - Temno před „Temnem" (a po něm)


1/ Adolf Kašpar, frontispis románu Temno od Aloise Jiráska, 1921. ALOIS JIRÁSEK, Temno, Praha, J. Otto 1921 (s. 51)
2/ Adolf Kašpar, titulní list románu Temno od Aloise Jiráska, 1921. ALOIS JIRÁSEK, Temno, Praha, J. Otto 1921 (s. 52)


Aleš Filip / Roman Musil - „Noční život duše" v tvorbě malířů Gabriela von Maxe a Alberta von Kellera
III/ Gabriel von Max, Kristus křísí Jairovu dceru (I), 1878, rám asi 1888, olej, plátno, 123,3 × 180,4 cm. ?e Montreal Museum of Fine Arts, Gift of Lord Atholstan. Foto: ?e Montreal Museum of Fine Arts, Denis Farley (příloha s. 2)
IV/ Albert von Keller, Vzkříšení Jairovy dcery, 1886, olej, plátno, 213 × 353,5 cm. München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek. Location: Bayer. Staatsgemäldesammlungen, Artist: Keller, Albert
von, 1844-1920. Photo: © Blauel Gnamm - ARTOTHEK (příloha s. 2)
V/ Albert von Keller, Hypnóza u Schrenck-Notzinga, kolem 1885, olej, plátno, 38 × 45,5 cm. Albert von Keller: Hypnosis at Schrenck-Notzing, c. 1885. Kunsthaus Zürich, Gift of the Bequest of Dr. A. Müller, 2007 (příloha s. 3)
VI/ Heinrich Max (?), Colombo a Ludmilla Maxovi s Fantomem (Gabrielem Maxem), kolem 1885, fotomontáž, bromostříbrný papír, 15,2 × 10,5 cm. Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München (příloha s. 3)
VII/ Gabriel von Max, Jasnovidkyně-Veritas, kolem 1890, olej, plátno, 66 × 85,5 cm. Gabriel von Max. Hellseherin („Clairvoyant-Veritas"). Um 1895. Öl auf Leinwand 65,5 × 86 cm. Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg. Inv.-Nr. 2465. Leihgabe der Bundesrepublik Deutschland (příloha s. 3)
VIII/ Gabriel von Max, Věštkyně z Prevorstu, 1885, kresba tužkou, 72 × 56 cm. Foto: Aukční katalog Hugo Helbing München 1911 (příloha s. 3)


Kateřina Piorecká - „Jak milo bylo v sednici, když se smrklo!" Černá hodinka a její reflexe v literatuře
1/ Pohádkářka na přástvě. Titulní list Jakuba Malého Báchorek a pověstí národních,
1845. Čeňka Zíbrta, Toč se a vrč, můj kolovrátku... Obrázky z přástek bývalých, Praha, F. Šimáček 1909 (s. 140)
2/ Adolf Kašpar, Kolovrat, loučník a křesadlo s troudem. Ilustrace k vydání Babičky Boženy Němcové z roku 1903. Čeňka Zíbrta, Toč se a vrč, můj kolovrátku... Obrázky z přástek bývalých, Praha, F. Šimáček 1909 (s. 141)
3/ Adolf Kašpar, Na přástkách. Ilustrace k Toč se a vrč, můj kolovrátku... Čeňka Zíbrta, Praha 1909. Čeňka Zíbrta, Toč se a vrč, můj kolovrátku... Obrázky z přástek bývalých, Praha, F. Šimáček 1909 (s. 142)Lydia Petráňová - „V krbu se svítí, stará podřimuje, děvčata předou měkký len." Jak předkové svítívali
1/ Závěsný krb s odvodem kouře do podstřeší, železný koš na špánky a loučník z Chebska. Kresba Josefa V. Scheybala (1928-2001). Sbírka EU AV ČR. Foto: Etnologický ústav AV ČR (s. 154)
2/ Druhotné využití krbu (krbečku) ve stavbě ze sedmdesátých let 19. století. Odvod kouře do pecního komína zazděn ve třicátých letech 20. století při demolici pecního tělesa s přistavěným sporákem. Ouběnice u Benešova č. 4. Foto: archiv autorka 2017 (s. 155)
3/ Adolf Kašpar, Čím předkové svítívali. Kresba loučníků, svícnů a lamp. Český lid 9, 1900, s. 337 (s. 157)
4/ Krb (krbeček) k umístění svítidla s odvodem kouře do pecního komína. Těchnice u Příbrami č. 10, foto 1955. Foto: Etnologický ústav AV ČR (s. 159)
5/ Loučník, lampička a hornický kahan z 19. století z Příbramska. Foto-sbírka EU AV ČR. Foto: Etnologický ústav AV ČR (s. 160)Petra Trnková - Projekční mikroskop dr. Schuha a „daguerrotypie v praxi"
XII/ Karl ?omas, Veš dětská, 1844, daguerrotypie, 7,3 × 6,4 cm (výřez) / 10,9 × 9,3 cm (rám). Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Inv. č. XIII-348. Foto: Muzeum Narodowe we Wrocławiu (příloha s. 6)
XIII/ Andreas Ettingshausen, řez stonkem Clematisu - 4. března 1840, daguerrotypie, 16 × 21 cm (deska) / 25,8 × 31,3 cm (rám). Th?e Albertina Museum, Vienna (příloha s. 6)
XIV/ Anonym, Tkáň jednoděložné rostliny, 1840 p. q., daguerrotypie, ? 16,2 cm (deska) / 19,3 × 19,3 cm (rám). ANTM, Muzeum elektrotechniky a médií, inv. č. 11801 e, Eckling Michal, Wien, Rakousko, Reprodukce mikrodaguerrotypie řezu stonkem rostliny, 1840/1841 (příloha s. 7)


 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist