Plzeňské sympozia
Sborník 2014

Útisk – charita – vyloučení. Sociální 19. století, Praha 2015, 391 s., čb. obr, angl. a něm. resumé, ISBN 978-80-200-2460-2

seznam vyobrazení

 


Vyobrazení na obálce: Antonín Jan Gareis st.: třetí část ze seriálu k Rukavičce
od Friedricha von Schillera, 40. léta 19. století, kresba v náčrtníku, fotografie
© 2014 Národní galerie v PrazeEduard Burget
s. 46: Tomáš Josef Jiroušek roku 1928, fotografie. Originály archiválií jsou
uloženy v Památníku národního písemnictví - literární archiv
s. 49: Tomáš Josef Jiroušek: Pod českým nebem. Knihtiskárna družstva Vlast,
Praha 1921.
s. 51: Ukázka z Jirouškových vzkazů pro budoucí uživatele jeho rukopisů
a kronik. Originály archiválií jsou uloženy v Památníku národního písemnictví
- literární archiv
s. 54: Tomáš Josef Jiroušek v letech stáří, Archiv KDU-ČSL, fond T. J. Jiroušek
Milena Secká - Martin Šámal
s. 196: Pavlač domu U Halánků s obrazy vzdělávacích a sociálních ústavů,
1864, fotografie Jindřicha Eckerta, Sbírka Národního muzea - Náprstkova
muzea asijských, afrických a amerických kultur
s. 197: Skupina raněných před Karlovými kasárnami v Praze, 1866, fotografie
Hynka Fiedlera, Sbírka Národního muzea - Náprstkova muzea asijských,
afrických a amerických kultur
s. 199: Betlémské náměstí při povodni v Praze r. 1890, fotografie Jana Mulače,
Sbírka Národního muzea - Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických
kultur
s. 200: Vstupenka na Náprstkovy přednášky o dobročinných ústavech z r. 1865,
Sbírka Národního muzea - Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických
kultur


 


Hana Svatošová
s. 216, 217: Svobodárna v Libni. Reklamní leták Kuratoria ku zlepšování
bytových poměrů v Praze a okolí, Archiv hlavního města Prahy, MHMP I.,
Prezidium 1914-1937, sign. 14/124, kart. 657
Radim Vondráček
s. 229: Jan Berka: Novoroční přání, 1828 (?), lept, Uměleckoprůmyslové
museum v Praze
s. 232: Jiří Döbler podle Josefa Berglera: Milodary (Rozdávání polévky chudým),
1830, ocelorytina, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
s. 233: Jiří Döbler podle Josefa Führicha: Sv. Martin, 1830 (pro rok 1831),
ocelorytina, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
s. 234: Jiří Döbler podle Františka Tkadlíka: Návrat svatého Vojtěcha do vlasti,
1838, ocelorytina, soukromá sbírka v PrazeHana Mášová
s. 249: Philippe Pinel zbavuje blázny okovů v Paříži roku 1793, rytina podle
obrazu od Charlesa Louise Luciana Mullera, soukromá sbírka
Irena Bukačová
s. 269: Venkovští Židé při masopustu v Chříči r. 2012, fotografie, Muzeum
a galerie severního Plzeňska, foto Jarmila Štogrová
s. 273: Obchodník z Kralovic Marcus Popper, olejomalba, Muzeum a galerie
severního Plzeňska
s. 274: Náměstí v Kralovicích s obchodem Popperů, konec 19. století, fotografie,
Muzeum a galerie severního Plzeňska
s. 275: Rodina Popperů v Kralovicích r. 1927, fotografie, sbírka P. Goldscheider
s. 276: Firma Popper v Kralovicích ve 20. století, fotografie, sbírka
P. Goldscheider
s. 279: Ulička u synagogy s domem rabína v Nečtinech, c. 1940, fotografie,
Muzeum a galerie severního Plzeňska
s. 280: Obchod Otto Münzera v Krašovicích před r. 1905, fotografie, fotoateliér
Richter Wien, Muzeum a galerie severního PlzeňskaJindřich Vybíral
s. 286: Josef Srdínko a spolupracovníci, Městský chudobinec u sv. Bartoloměje
v Praze, 1880-1886, pohled od severu, fotografie, Archiv hlavního města Prahy
s. 287: Městský chudobinec, společenský sál, fotografie Jindřicha Eckerta,
Muzeum hlavního města Prahy
s. 288: Městský chudobinec, nástupní rameno hlavního schodiště, fotografie
Jindřicha Eckerta, Muzeum hlavního města Prahys.


289: Městský chudobinec, vrchol hlavního schodiště, fotografie Jindřicha
Eckerta, Muzeum hlavního města Prahy
s. 290: Josef Václav Myslbek, Praha ochraňuje chudé, sousoší z atiky městského
chudobince, 1881-1884, fotografie Petr Šámal
s. 291: Josef Václav Myslbek, Štítonoška z fasády městského chudobince,
1881-1884, fotografie Petr Šámal
s. 291: František Hergesel, Lačných nasycovati, alegorická postava z fasády
městského chudobince, asi 1884, fotografie Petr Šámal
s. 292: František Hergesel, Žíznivých napájeti, alegorická postava z fasády
městského chudobince, asi 1884, fotografie Petr ŠámalRoman Prahl
s. 303: James Gillray: Plocha promítnutá vůči kouli, 1792, kolorovaná grafika,
soukromá sbírka
s. 304: Neznámý autor: „Moderní Oldřich a Božena". Karikatura obrazu
Setkání Oldřicha s Boženou od Františka Ženíška, Humoristické listy 52, 1909,
s. 606-607
s. 304: Josef Mánes: Karikatura Karla Javůrka na plesu, 1849, kresba tuší.
Z dopisu S. Pinkasovi, Vzpomínky na činnost Umělecké besedy, Praha 1894, s. 30)
s. 306: A. J. Gareis st: Šábes - Budiž jsi mým bohem!, c. 40. léta, litografie,
fotografie © 2014 Národní galerie v Praze
s. 306: F. Gellner: „Předčasný plamen", Šibeničky 1906, č. 2
s. 307: H. Daumier: Karikatura bonapartistického kariéristy Ratapoila s Republikou,
1851. „Překrásná dámo, mohu vám nabídnout své rámě?", litografie,
soukromá sbírka
s. 308: H. Daumier: Zápas realisty s idealistou, 1855, litografie, soukromá
sbírka
s. 309: Neznámý autor: „Nechte jenom na hlavě, já býval jednou také malým
pánem.", Paleček, milovník žertu a pravdy, 1842, u titulní strany, sv. 5
s. 309: E. K. Liška: „Z reduty. Německý Michl: ‚I servus, brachu, tys hotová
tyčka.' - Hanák: ‚Zato tys hotové poleno.'", Paleček 6, 1878, s. 45
s. 310: Neznámý autor: „Národní rovnoprávnost v Uhrách", Češíček 1 (Vídeň),
1866, č. 30, s. 10
s. 311: Viktor Barvitius: Karikatura V. Lanny s H. Schwaigerem, c. 1885,
kresba tužkou, fotografie © 2014 Národní galerie v Praze
s. 312: František K. Kolár: „Také jeden Hogarthovský obrázek, k jehož vysvětlení
netřeba teprve nějakého Lichtenberga", Humoristické listy 1867, č. 17
s. 313: František Kupka: „Kašlu na stávkaře" (z cyklu Peníze), 1902, litografie,
soukromá sbírka, © ADAGP, Paris 2014
s. 314: Antonín Hofbauer: Plakát první výstavy spolku výtvarných umělců
Mánes (bianco), 1898, litografie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze


s. 315: František Gellner: Karikatura Arnošta Procházky, 1903, kresba tuší,
soukromá sbírkaKateřina Piorecká
s. 345: Vincenc Raimund Grüner: Fidlovačka (1830), lept, fotografie © 2014
Národní galerie v PrazePavel Šopák
s. 360: Knihovna Gymnazijního muzea v Opavě, c. 1930, dopisnice, Zemský
archiv v Opavě, fond Gymnazijní muzeum Opava
s. 362: Katalog ptáků Gymnazijního muzea v Opavě z let 1841-1844, Zemský
archiv v Opavě, fond Gymnazijní muzeum Opava


 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist