Plzeňské sympozia
Sborník 1981
Historické vědomí v českém umění 19. století. Praha, Ústav teorie a dějin umění ČSAV 1981, 269 stran, 11 čb. vyobrazení, resumé. ISBN neuvedeno. Redakčně připravil Tomáš Vlček.

konference

Uměnovědnou konferenci Historické vědomí v českém umění 19. století, pořádaná Městským národním výborem v Plzni ve dnech 26.–29. února 1981, připravili Marta Ottlová, Milan Pospíšil, Tomáš Vlček.

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist