Plzeňské sympozia

Martin Tomášek

Ušlechtilí vrahové? K motivu msty u K. H. Máchy a K. M. Čapka Choda

250–260, resumé s. 260
K styčným bodům v tvorbě obou autorů (motiv lebky, msta, narušený vztah otce a syna), jež byly konstatovány v dřívějších pracích, jsou doplněny některé další (fatalismus, pravděpodobná inspirace skutečností a kriminálními žánry). Vedle zmíněných motivických a ideových shod ale podrobnější porovnání lyrické, epické a dramatické složky Máchova *Máje* a Čapkova Kašpara *Léna mstitele* prokázalo rovněž podobnosti zásadnější povahy, jež spočívají v úloze lyrického pro vykreslení povahy a stavu hrdinů a v pojetí hlavních postav (svedený anděl, mstitel ze cti). Nepochopení či nepřijetí obou děl reprezentativní částí dobové kritiky ukazuje na vybočení z literárních konvencí, jejich celková promyšlenost a propracovanost pak dokládá, že šlo o záměrnou, nikoliv však samoúčelnou provokaci: jejím cílem bylo vyjádřit, že skutečně tragická je toliko definitivnost, neopakovatelnost lidského života.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist