Plzeňské sympozia

Jiří Hanuš

Kdo může za můj hřích?

196–206, resumé s. 206
Autor se zbývá tématy viny a trestu, jak byly znázorňovány v české literatuře na přelomu 19. a 20. století. Jako ilustrativní materiál byly pro text příspěvku vybrány romány a dramata Julia Zeyera, Karla Václava Raise, Viléma Mrštíka a Jindřicha Šimona Baara. Ve všech těchto analyzovaných dílech lze nalézt psychologizující akcent, moderní nestabilnost jistot lidského nitra a obranu křesťanských hodnt reprezentovaných křesťanskými ctnostmi. Autor příspěvku tvrdí, že převládající koncepce člověka v tomto typu literatury je pesimistická, subjekt podléhá okolnostem, a to oslabuje jeho schopnost činit svobodná rozhodnutí.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist