Plzeňské sympozia

Stanislava Klečáková

Ženská kriminalita v ulicích menšího města

171–181, resumé s. 181
Ve světě tzv. deklasovaných živlů pohybujících se na samém okraji společnosti či spíše mimo ni, v paralelním světě, platí vlastní zákony, zvyklosti a sankce podmíněné odlišnou mentalitou. Prostřednictvím tulaček, žebraček, číšnic a prostitutek viděných optikou zástupců zcela opačné strany společnosti – policistů, jsem se pokusila na základě policejních hlášení, zápisů a evidencí do tohoto světa proniknout a zorientovat se v něm (stranou tak nutně zůstávají ty ženy, které síť trestněprávních vztahů nezachytila). Každodenní potýkání policistů a „lidí na okraji“ je nutně podmíněno konfliktem mentalit i vztahem mezi „nízkou“ a „vysokou“ kulturou. Konflikt policie s ženskou kriminalitou je navíc determinován striktním vymezením genderových rolí, jejichž specifikace se zostřuje v případě konfliktu s prostitucí. Předmětem mého výzkumu byly ženy, které unikly integračním procesům, vymanily se z tradičních rolí, ve vztahu ke společnosti však díky tomu zůstaly asociály. Měly ale vlastní kulturu s osobitými znaky, pravidly, technikami a jazykem; vedly odlišný způsob života s jinou dynamikou – geografickou i sociální. Vedle toho však představovaly ideální hromosvod pro řešení krizových situací vzniklých ve „vysoké společnosti“.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist