Plzeňské sympozia

Milena Lenderová

Prostituce a veřená moc v českých zemích od poloviny 19. století do 20. let 20 století

161–170, resumé s. 170
Ve vztahu k prostituci můžeme v historii rozlišit tři typy legislativního úsilí: prohibici, reglementaci a abolicionismus. Pod pojmem prohibice rozumíme úplný zákaz prostituce a trestní postih osob, které ji provozují, organizují nebo z ní těží. Regulace či reglementace oproti prohibici toleruje prostituci jako nezbytné zlo, ale snaží se o její kontrolu, o vytvoření mantinelů, v nichž se může obchod se sexem odehrávat. Jedná se tedy o prostituci nikoli zákonnou, ale správními autoritami trpěnou. Reakcí na reglementaci se stal abolicionismus, hnutí, které bylo zaměřeno hlavně proti organizačním formám prostituce a založeno na přesvědčení, že prostituce je výrazem mravní a hmotné bídy. Hnutí se zrodilo v 60. letech 19. století v protestantském prostředí Anglie a ve Švýcarska spolu s feminismem a šířící se ženskou emancipací. V Československu byl schválen aboliční zákon 11. července 1922; byl jím zákon č. 241 zvaný O potírání pohlavních nemocí, první aboliční zákon ve střední Evropě. Třebaže se ukázaly jeho četné nedostatky, k reglementaci se Československo nevrátilo.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist