Plzeňské sympozia

Jiří Pokorný

Přestupky zločiny a tresty v prostředí nižších vrstev

83–88, resumé s. 88
Autor příspěvku nejprve připomíná, že v moderní době se i zločin modernizuje, tj. ubývá násilných činů a přibývá majetkových deliktů. Nejvíce šlo o krádeže. Jejich četnost závisela především na hospodářské situaci. Krádeže byly chápány jako celkem přirozený způsob zvládání obtížných životních situací, takže pachatelé nepovažovali své jednání většinou za odsouzeníhodné. Někdy byla příčinou krádeží snaha pomstít se zaměstnavateli, některých skutky lze vidět i jako určité protesty proti modernizaci. V další části se autor zabývá tím, jak rakouský stát řešil otázku tuláctví. Zpočátku postupoval ryze represivně, později se také pokoušel budovat stravovací stanice, které měly nezaměstnaným usnadnit cestu za prací. To připravovalo změnu v pohlížení nejen na nezaměstnanost, nýbrž i dělnické vrstvy jako takové.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist