Plzeňské sympozia

Lukáš Fasora

Sociální demokraté a měšťanská justiece. K vnímání spravedlivého soudního procesu v dělnickém prostředí

71–82, resumé s. 82
Příspěvek analyzuje postoj k justičnímu systému druhé poloviny 19. století vycházející z názorů sociální demokracie a jejích interpretací přetrvávajících prvků nespravedlnosti a vymahatelnosti práva v intencích ideologie třídního boje – pochopitelně s ohlasem hlavně v nižších vrstvách společnosti a zvláště v dělnictvu. Pojmy zločin a trest se v této interpretaci práva ocitaly v zajetí kritiky tzv. třídní justice, kterou mohla podle ortodoxních sociálních demokratů odstranit pouze revoluční změna společenského pořádku. V rámci postupného příklonu k reformismu na straně sociální demokracie a také s intenzifikací celospolečenské debaty o nutnosti celkové demokratizace společnosti existovaly i v Rakousku pokusy o sblížení pohledů na justici u měšťanstva a dělnictva. Symbolem tohoto sblížení se staly živnostenské soudy, nejvýznamnější demokratizační krok na poli rakouské justice vůbec. I když byla běžná činnost živnostenských soudů do roku 1914 plná rozporů a nedostatků, autor přisuzuje soudům roli „školy“ demokratického a obecně přijatelného nalézání práva a spravedlnosti.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist