Plzeňské sympozia

Marie Macková

Co mají společného fajfka tabáku a financova koza

51–58, resumé s. 58
Vydáním celního a monopolního zákona v roce 1835 byl zcela nově specifikován prostor pro jeden typ hospodářské kriminality směřující především proti státní pokladně. Na obranu zájmů státu byly zřízeny nejprve dva ozbrojené sbory, které byly následně sloučeny do jediného, pojmenovaného finanční stráž. Ustanovení celního a monopolního zákona porušovali například pašeráci. Ti jako typ vstoupili i do kolektivní paměti a stali se legendou lidových vyprávění i uměleckých děl. Skutečnost se ovšem odehrávala především v intencích střetu státní moci s ekonomickou kriminalitou. Při takovém střetu mohlo docházet i ke ztrátám na životech.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist