Plzeňské sympozia

Lenka Bydžovská

Ve švu dvou epoch: Slovanská epopej Alfonse Muchy

361–372, resumé s. 372
Cyklus dvaceti monumentálních obrazů Alfonse Muchy z let 1911–1928, Slovanská epopej, je v českých dějinách umění stěží zařaditelný a zůstává stále ještě do jisté míry dílem provokujícím. Běžně se má za to, že představuje, co se obsahu a formy týče, opožděný dozvuk myšlenek 19. století, jeho podstata tím však rozhodně není přesně definována. Mnohem užitečnější se v tomto směru zdá být návrh filozofa Miroslava Petříčka, podle něhož je Slovanskou epopej možno chápat jako dílo, vzniklé na rozhraní dvou epoch, dílo hraniční, nepřináležející ani k jedné z period, jež rozděluje.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist