Plzeňské sympozia

Andrea Seelich

Pensylvánský vězeňský systém v proměnách staletí (1821–2010)

29–36, resumé s. 36
Příspěvek podává souhrn stavebního vývoje vězeňské architektury od období raného novověku. Při popisu staveb zohledňuje fungování vězeňského provozu a zaměřuje se na analýzu problémů, které s sebou různá stavební řešení přinášela. Pozornost se soustřeďuje zejména na tzv. pensylvánský systém a jeho uplatnění ve vězeňské architektuře. Tento systém, poprvé využitý při stavbě věznice Eastern Penitentiary ve Filadelfii, je podrobněji představen na příkladu věznic v rakouském Steinu a v Plzni-Borech. Závěr příspěvku se obrací k problematice stavebních úprav v kontextu současného vězeňství.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist