Plzeňské sympozia

Petr Kreuz

Proměny organizace trestního soudnictví v Čechách od tereziánských reforem do roku 1848

19–28, resumé s. 28
Stať podává přehled o vývoji a proměnách organizace trestního soudnictví v Čechách od tereziánských reforem v 60. letech 18. století do roku 1848. Tento vývoj je zasazen do širšího středoevropského kontextu. Největší pozornost se věnuje reformě organizace hrdelního soudnictví v Čechách z roku 1765. Vedle toho příspěvek zachycuje také nerealizovaný pokus Josefa II. o reformu a unifikaci organizace kriminálního soudnictví dědičných zemích a v Haliči z roku 1787 a vývoj kriminálních soudů v Čechách do roku 1848.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist